Danh sách cán bộ

Ngô Quốc Anh Phó giáo sư, Tiến sĩ
Giải tích hình học và phương trình đạo hàm riêng
Phạm Kỳ Anh Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Giải gần đúng bài toán biên cho phương trình vi phân; Bài toán đặt không chỉnh; Tối ưu và tính toán khoa học
Trịnh Quốc Anh Tiến sĩ
Vũ Thị Ngọc Ánh Thạc sĩ
Sóng trong môi trường đàn hồi
Đào Phương Bắc Tiến sĩ
Nhóm đại số trên các trường số học; Lý thuyết bất biến hình học
Đặng Đình Châu Phó giáo sư, Tiến sĩ
Tạ Văn Chiến Thạc sĩ
Lê Huy Chuẩn Tiến sĩ
Trần Văn Cúc Phó giáo sư, Tiến sĩ
Trần Mạnh Cường Tiến sĩ
Random operators, Tail probability, Laws of large numbers, Bayesian statistics
Đỗ Việt Cường Tiến sĩ
Lý thuyết biểu diễn của các nhóm p-adic; Công thức vết và công thức vết tương đối; Các tương ứng metaplectic và tương ứng Langlands
Nguyễn Hữu Dư Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ
Lý thuyết Xác suất và Thống kê, Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên, Phương trình Vi phân
Hoàng Nam Dũng Tiến sĩ
Tối ưu tổ hợp
Lê Bá Dũng Cử nhân
Nguyễn Thạc Dũng Phó giáo sư, Tiến sĩ
Hình học vi phân, giải tích hình học (Differential Geometry, Geometric Analysis)
Nguyễn Tiến Dũng Phó giáo sư, Tiến sĩ
1. Malliavin Calculus, Density estimates and concentration inequalities; 2. Limit theorems and Stein’ method for nonlinear statistics; 3. Models in Mathematical Finance and Biology; 4. Stability of stochastic and deterministic systems.
Trần Thế Dũng Thạc sĩ
Trịnh Hoàng Dũng Thạc sĩ
Ma trận ngẫu nhiên
Trương Thị Thùy Dung Tiến sĩ
Sóng trong môi trường đàn hồi, tỷ số H/V
Vũ Tiến Dũng Tiến sĩ
Tính toán song song
Đào Văn Dũng Phó giáo sư, Tiến sĩ
Bài toán ổn định của kết cấu đàn dẻo chịu tải phức tạp theo quá trình đàn dẻo; Bài toán ổn định tĩnh và động của tấm và vỏ làm bằng vật liệu cơ tính biến thiên; Phân tích dao động của kết cấu làm bằng vật liệu cơ tính biến thiên
Trịnh Viết Dược Tiến sĩ
Hệ động lực.
Lê Minh Hà Phó giáo sư, Tiến sĩ
Tôpô đại số, lý thuyết đồng luân
Đỗ Thanh Hà Tiến sĩ
Nhận dạng mẫu và xử lý ảnh tài liệu ; Xử lý ảnh y tế ; Học máy ; Ứng dụng của biểu diễn thưa trong xử lý ảnh
Bùi Khánh Hằng Thạc sĩ
Trịnh Thị Bích Hiên Thạc sĩ
Nguyễn Trọng Hiếu Tiến sĩ
Nguyễn Trung Hiếu Tiến sĩ
Nguyễn Minh Hoàng Tiến sĩ
Lý thuyết mặt cực tiểu, mặt có độ cong trung bình hằng.
Nguyễn Quang Huân Cử nhân
Hoàng Quốc Hùng Mạng Máy Tính; An Toàn Thông Tin
Nguyễn Hữu Việt Hưng Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Lý thuyết Bất biến Modular (Đại số); Lý thuyết Đồng luân (Hình học – Tôpô)
Trần Thị Hương Thạc sĩ
Mạng cảm biến không dây; Tối ưu hóa; Thuật toán tiến hóa
Trần Quang Huy Cử nhân
Vũ Nhật Huy Tiến sĩ
Giải tích Fourier
Nguyễn Thị Minh Huyền Tiến sĩ
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên
Nguyễn Ngọc Khanh
Nguyễn Dương Kiên Thạc sĩ
Nguyễn Phụ Hoàng Lân Tiến sĩ
Nguyễn Thị Thái Liên
Hà Mỹ Linh Thạc sĩ
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên
Kiều Thị Thùy Linh
Phạm Thị Linh Thạc sĩ
Vũ Hoàng Linh Phó giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân và phương trình vi phân đại số; Giải tích số và Tính toán khoa học
Phạm Hoàng Long Thạc sĩ
Vũ Đỗ Long Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cơ học Vật rắn biến dạng; Bài toán quá trình đàn dẻo; Bài toán tĩnh và động kết cấu tấm và vỏ
Nguyễn Văn Mậu Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Lý thuyết các bài toán biên; Phương trình tích phân; Lý thuyết toán tử; Giải tích đại số
Nguyễn Thị Hồng Minh Phó giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Thị Nga Thạc sĩ
Ổn định của kết cấu FGM
Nguyễn Đức Ngà
Nguyễn Xuân Nguyên Tiến sĩ
Trần Văn Nhung Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Đỗ Hồng Nhung Thạc sĩ
Nguyễn Ngọc Phan Tiến sĩ
Wavelet theory; Harmonic Analysis
Hà Phi Tiến sĩ
Scientific computing.; Control theory of singular systems.
Lê Hồng Phương Tiến sĩ
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên; Học máy thống kê; Toán ứng dụng
Hoàng Anh Quân Cử nhân
Phạm Trọng Quát Phó giáo sư, Tiến sĩ
Ngô Thế Quyền Thạc sĩ
Võ Thị Như Quỳnh Tiến sĩ
Tôpô đại số.
Tạ Công Sơn Phó giáo sư, Tiến sĩ
Định lý giới hạn trong xác suất; Các bất đẳng thức trong xác suất; Toán tử ngẫu nhiên; Giải tích ngẫu nhiên
Phó Đức Tài Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cá nhân: Hình học đại số; Lý thuyết kỳ dị; Đại số máy tính; Mật mã.; Hướng dẫn sinh viên: Đại số máy tính; Mật mã ; Hướng dẫn học viên cao học: Đường cong đại số; Đại số máy tính; Mật mã khóa công khai; Blockchain; Hướng dẫn nghiên cứu sinh: Lý thuyết kỳ dị; Mật mã hậu lượng tử
Nguyễn Thị Tâm Thạc sĩ
Dương Tất Thắng
Phạm Thắng Tiến sĩ
Discrete Combinatorial Geometry; Additive Combinatorics; Geometric Measure Theory
Đặng Hùng Thắng Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Toán học trong môi trường ngẫu nhiên; Giải tích ngẫu nhiên; Tính toán ngẫu nhiên; Hàm, quá trình, toán tử và ánh xạ ngẫu nhiên
Hoàng Thị Phương Thảo Tiến sĩ
Thống kê ứng dụng trong kinh tế, tài chính; Toán tài chính; Quá trình ngẫu nhiên
Nguyễn Văn Thế Cử nhân
Tổ hợp, lý thuyết đồ thị, ma trận
Hoàng Thị Thiêm Thạc sĩ
Phân tích tĩnh và động kết cấu tấm - vỏ vật liệu composite - FGM
Nguyễn Thịnh Tiến sĩ
Ninh Thị Thu Cử nhân
Ninh Văn Thu Tiến sĩ
Several Complex Variables; Nevanlinna Theory
Phan Viết Thư Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lý thuyết martingale; Đại số toán tử, C* đại số, đại số von Neumann; Xác suất không giao hoán
Đinh Thị Thu
Lê Quý Thường Phó giáo sư, Tiến sĩ
Algebraic Geometry; Singularity Theory; Motivic Integration; Non-Archimedean Geometry; Multiplier ideals, Local systems; Model Theory
Ngô Thị Thương Cử nhân
Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Bích Thủy Tiến sĩ
Xử lý ảnh số ; Tối ưu DC & DCA; Cơ sở dữ liệu
Phùng Thị Thúy Thạc sĩ
Lê Huy Tiễn Tiến sĩ
Phạm Trọng Tiến Tiến sĩ
Không gian hàm có trọng và lý thuyết toán tử
Đỗ Văn Tiệp Thạc sĩ
Trần Văn Trản Phó giáo sư, Tiến sĩ
Thủy khí động lực tính toán (CFD); Lý thuyết ổn định thủy khí
Lưu Xuân Trường
Bùi Thanh Tú Tiến sĩ
Nguyễn Cẩm Tú
Ngô Anh Tuấn Thạc sĩ
Tôpô Đại số, nghiên cứu dạng đại số của giả thuyết cổ điển về lớp cầu
Phạm Văn Tuấn Tiến sĩ
Tô pô đại số và Lí thuyết biểu diễn. Cụ thể hơn, nghiên cứu về phạm trù các hàm tử đa thức chặt của Friedlander-Suslin và các ứng dụng của nó và nghiên cứu tô pô đại số, lí thuyết biểu diễn và lí thuyết bất biến.
Trần Thanh Tuấn Tiến sĩ
Sóng trong môi trường đàn hồi; Kỹ thuật tỷ số H/V
Đặng Anh Tuấn Tiến sĩ
Phương trình đạo hàm riêng
Đỗ Trung Tuấn Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cơ sở dữ liệu suy diễn; Hệ thống đa phương tiện
Phạm Đình Tùng Tiến sĩ
Thiết kế thí nghiệm: Thiết kế bề mặt đáp ứng.
Vũ Nguyễn Sơn Tùng Thạc sĩ
Bài toán ngược, bài toán không địa phương cho phương trình tiến hóa, phương trình vận chuyển neutron
Lê Vĩ Tiến sĩ
Lý thuyết xác suất, quá trình phân nhánh, quá trình ngẫu nhiên
Nguyễn Hải Vinh Tiến sĩ
Quy hoạch thực nghiệm tối ưu; Mật mã và an toàn dữ liệu
Phạm Chí Vĩnh Giáo sư, Tiến sĩ
Truyền sóng trong môi trường phân lớp; Sóng mặt Rayleigh; Phương pháp thuần nhất hoá; Sự tương tác của các vết nứt dưới tác dụng của yếu tố nhiệt độ
Nguyễn Duy Đạt Thạc sĩ
Nguyễn Hữu Điển Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lê Đình Định Tiến sĩ