Phạm Kỳ Anh

Phạm Kỳ Anh, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Thư điện tử VNU:
anhpk
Lĩnh vực nghiên cứu:
Giải gần đúng bài toán biên cho phương trình vi phân, Bài toán đặt không chỉnh, Tối ưu và tính toán khoa học
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1972, Toán học tính toán, АHTH Kharcov, Ukraina Ukraina - Liên Xô
 • Tiến sĩ, 1980, Phương trình vi phân, АH Lâm nghiệp Voronez Nga
 • Tiến sĩ khoa học, 1988, Phương trình vi phân, ĐHTH Kiev, Ukraina - Liên Xô
Các môn giảng dạy:
 • Hàm thực và giải tích hàm
 • Giải tích số
 • Phương pháp số trong lí thuyết điều khiển tối ưu
 • Bài toán không chỉnh
 • Giả gần đúng phương trình toán tử
Hoạt động khoa học:
 • Hội viên Hội Toán học Việt Nam
 • Phó tổng biên tập tạp chí Vietnam Journal of Mathematics
 • Ủy viên Hội đồng Khoa học ngành Toán học trực thuộc Hội đồng KHTN, Bộ KHCN
 • Ủy viên hội đồng chức danh giáo sư ngành Toán, nhiệm kỳ 2015-2020.
Khen thưởng:
 • Huân chương lao động hạng III, Chủ tịch nước, 2004
 • Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch nước, 2002
 • Nhà giáo nhân dân, Chủ tịch nước, 2006
 • Bằng khen, Thủ tướng Chính phủ, 2001
 • Bằng khen, Bộ GD và ĐT, 1996

Công bố khoa học

 1. Van Hieu D, Muu LDung, Anh PKy. Parallel hybrid extragradient methods for pseudomonotone equilibrium problems and nonexpansive mappings. Numerical Algorithms. 2016;73:197–217. doi:10.1007/s11075-015-0092-5.
 2. Anh PKy, Van Hieu D. Parallel Hybrid Iterative Methods for Variational Inequalities, Equilibrium Problems, and Common Fixed Point Problems. Vietnam Journal of Mathematics. 2016;44:351–374. doi:10.1007/s10013-015-0129-z.
 3. Anh PKy. Splitting extragradient-like algorithms for strongly pseudomonotone equilibrium problems. Trinh NHai, b.t.v. Numerical Algorithms. 2016:1–25. doi:10.1007/s11075-016-0244-2.
 4. Anh PKy, Castro LP, Thao PT, Tuan NM. Two New Convolutions for the Fractional Fourier Transform. Wireless Personal Communications. 2016:1–15. doi:10.1007/s11277-016-3567-3.
 5. Anh PKy, Anh TViet, Muu LDung. On Bilevel Split Pseudomonotone Variational Inequality Problems with Applications. Acta Mathematica Vietnamica. 2016:1–17. doi:10.1007/s40306-016-0178-8.
 6. Van Hieu D, Anh PKy, Muu LDung. Modified hybrid projection methods for finding common solutions to variational inequality problems. Computational Optimization and Applications. 2016:1–22. doi:10.1007/s10589-016-9857-6.
 7. Anh PKy, Hieu D. Parallel Hybrid Iterative Methods for Variational Inequalities, Equilibrium Problems, and Common Fixed Point Problems. Vietnam Journal of Mathematics. 2015:1–24. doi:10.1007/s10013-015-0129-z.
 8. Anh PKy, Van Hieu D. Parallel and sequential hybrid methods for a finite family of asymptotically quasi {\$}{\$}{\backslash}phi {\$}{\$} ϕ -nonexpansive mappings. Journal of Applied Mathematics and Computing. 2015;48:241–263. doi:10.1007/s12190-014-0801-6.
 9. Anh PKy, Hieu D. Parallel and sequential hybrid methods for a finite family of asymptotically quasi \$\${\backslash}phi \$\$ ϕ -nonexpansive mappings. Journal of Applied Mathematics and Computing. 2014;48:241–263. doi:10.1007/s12190-014-0801-6.
 10. Anh PKy, Van Chung C. Parallel Hybrid Methods for a Finite Family of Relatively Nonexpansive Mappings. Numerical Functional Analysis and Optimization. 2014;35:649-664. doi:10.1080/01630563.2013.830127.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
101.02.42.09 Tháng 3, 2009 Phương pháp song song giải bài toán không chỉnh Đã nghiệm thu