Phạm Kỳ Anh

Phạm Kỳ Anh, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Thư điện tử VNU:
anhpk
Lĩnh vực nghiên cứu:
Giải gần đúng bài toán biên cho phương trình vi phân, Bài toán đặt không chỉnh, Tối ưu và tính toán khoa học
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1972, Toán học tính toán, АHTH Kharcov, Ukraina Ukraina - Liên Xô
 • Tiến sĩ, 1980, Phương trình vi phân, АH Lâm nghiệp Voronez Nga
 • Tiến sĩ khoa học, 1988, Phương trình vi phân, ĐHTH Kiev, Ukraina - Liên Xô
Các môn giảng dạy:
 • Hàm thực và giải tích hàm
 • Giải tích số
 • Phương pháp số trong lí thuyết điều khiển tối ưu
 • Bài toán không chỉnh
 • Giả gần đúng phương trình toán tử
Hoạt động khoa học:
 • Hội viên Hội Toán học Việt Nam
 • Phó tổng biên tập tạp chí Vietnam Journal of Mathematics
 • Ủy viên Hội đồng Khoa học ngành Toán học trực thuộc Hội đồng KHTN, Bộ KHCN
 • Ủy viên hội đồng chức danh giáo sư ngành Toán, nhiệm kỳ 2015-2020.
Khen thưởng:
 • Huân chương lao động hạng III, Chủ tịch nước, 2004
 • Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch nước, 2002
 • Nhà giáo nhân dân, Chủ tịch nước, 2006
 • Bằng khen, Thủ tướng Chính phủ, 2001
 • Bằng khen, Bộ GD và ĐT, 1996

Công bố khoa học

 1. Anh PKy. Splitting extragradient-like algorithms for strongly pseudomonotone equilibrium problems. Trinh NHai, b.t.v. Numerical Algorithms. 2016:1–25. doi:10.1007/s11075-016-0244-2.
 2. Anh PKy, Van Hieu D. Parallel Hybrid Iterative Methods for Variational Inequalities, Equilibrium Problems, and Common Fixed Point Problems. Vietnam Journal of Mathematics. 2016;44:351–374. doi:10.1007/s10013-015-0129-z.
 3. Van Hieu D, Muu LDung, Anh PKy. Parallel hybrid extragradient methods for pseudomonotone equilibrium problems and nonexpansive mappings. Numerical Algorithms. 2016;73:197–217. doi:10.1007/s11075-015-0092-5.
 4. Van Hieu D, Anh PKy, Muu LDung. Modified hybrid projection methods for finding common solutions to variational inequality problems. Computational Optimization and Applications. 2016:1–22. doi:10.1007/s10589-016-9857-6.
 5. Anh PKy, Anh TViet, Muu LDung. On Bilevel Split Pseudomonotone Variational Inequality Problems with Applications. Acta Mathematica Vietnamica. 2016:1–17. doi:10.1007/s40306-016-0178-8.
 6. Anh PKy, Castro LP, Thao PT, Tuan NM. Two New Convolutions for the Fractional Fourier Transform. Wireless Personal Communications. 2016:1–15. doi:10.1007/s11277-016-3567-3.
 7. Anh PKy, Hieu D. Parallel Hybrid Iterative Methods for Variational Inequalities, Equilibrium Problems, and Common Fixed Point Problems. Vietnam Journal of Mathematics. 2015:1–24. doi:10.1007/s10013-015-0129-z.
 8. Anh PKy, Van Hieu D. Parallel and sequential hybrid methods for a finite family of asymptotically quasi {\$}{\$}{\backslash}phi {\$}{\$} ϕ -nonexpansive mappings. Journal of Applied Mathematics and Computing. 2015;48:241–263. doi:10.1007/s12190-014-0801-6.
 9. Anh PKy, Hieu D. Parallel and sequential hybrid methods for a finite family of asymptotically quasi \$\${\backslash}phi \$\$ ϕ -nonexpansive mappings. Journal of Applied Mathematics and Computing. 2014;48:241–263. doi:10.1007/s12190-014-0801-6.
 10. Anh PKy, Van Chung C. Parallel Hybrid Methods for a Finite Family of Relatively Nonexpansive Mappings. Numerical Functional Analysis and Optimization. 2014;35:649-664. doi:10.1080/01630563.2013.830127.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
101.02.42.09 Tháng 3, 2009 Phương pháp song song giải bài toán không chỉnh Đã nghiệm thu