Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Seminar Bộ môn Xác suất-Thống kê
T6, 17/03/2023 - 14:00
Phòng 307 T3
Giải tích ngẫu nhiên Malliavin, các định lý giới hạn và ứng dụng

Bắt đầu từ 3/3/2023, seminar sẽ diễn ra hàng tuần vào 14h chiều thứ 6 tại 307T3.


Seminar Bộ môn Tin học
T3, 31/05/2022 - 09:00
Phòng 508 - T5
Giáo sư Seong G. Kong
Machine Learning for Computer Vision: From the Boosting Idea to Deep Learning

Outline:


Seminar Khoa Toán - Cơ - Tin học
T4, 25/05/2022 - 14:00
Phòng 513T4
PGS.TSKH. Nguyễn Văn Lợi
   1. Giới thiệu chung về công ty và sản phẩm ra đa.
   2. Giới thiệu chi tiết về các bài toán-tin đang và sẽ nghiên cứu cho ra đa, trong đó bao gồm:
        - bài toán loại nhiễu
        - bài toán bám mục tiêu

Seminar Khoa Toán - Cơ - Tin học
T5, 03/12/2020 - 15:00
Phòng 409T3, Trường ĐHKHTN
PGS.TS. Nguyễn Thế Toàn
Introduction to convergence research at the Key Laboratory for Multiscale Simulation of Complex Systems

In this talk, I will give an overview of on-going research at the Key Laboratory for Multiscale Simulation of Complex Systems where many PIs from different disciplines such as physics, chemistry, materials scienc


Seminar BMTH
T6, 09/10/2020 - 09:30
Phòng 504 nhà T5 trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
TS. Cao Văn Chung
On an image denoising model using machine learning and total variation