Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Seminar bộ môn Tin học
T6, 15/12/2017 - 09:00
Phòng máy C 504 nàh T5, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

09h-10h

NCS. Hà Mỹ Linh


Seminar Seminar bộ môn Tin học
T6, 01/12/2017 - 09:00
Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

9h-10h

NCS Nguyễn Việt Hùng


Seminar Seminar bộ môn Tin học
T6, 24/11/2017 - 09:00
Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
HVCH Lê Văn Đức
Thuật toán ghép đối với thông tin không đầy đủ

Seminar Seminar bộ môn Tin học
T6, 17/11/2017 - 10:00
Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

STT

Người Trình Bày


Seminar Seminar bộ môn Tin học
T6, 17/11/2017 - 09:00
Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

STT

Người Trình Bày