Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thời gian: T5, 30/03/2017 - 15:00
Địa điểm: 409T3
Người báo cáo: GS Werner Stuetzle, Department of Statistics, University of Washington
Tên báo cáo: Nonparametric Clustering

The goal of clustering is to detect the presence of distinct groups in a data set and assign group labels to the observations.


Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thời gian: T5, 29/12/2016 - 15:00
Địa điểm: 409T3
Người báo cáo: GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức (ĐHQG HN)
Tên báo cáo: Phòng thí nghiệm vật liệu và kết cấu tiên tiến, và Chương trình Kỹ thuật hạ tầng của ĐH Việt Nhật.

Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thời gian: T5, 22/12/2016 - 15:00
Địa điểm: 409T3
Người báo cáo: GS. Phan Văn Tân, Khoa KTTV & HDH, ĐH KHTN
Tên báo cáo: Applied Mathematics-Informatics in Meteorology and Climatology

Seminar Bài giảng Khoa
Thời gian: T4, 07/12/2016 - 14:30
Địa điểm: Phòng 506 T3
Người báo cáo: GS Đinh Tiến Cường (NUS)
Tên báo cáo: Large deviation theorem for zeros of polynomials and Hermitian random matrices

Random matrix theory is a very active research domain with applications in mathematics, physics, biology, finance and information theory. Several mathematicians from Singapore and Vietnam are working in this field.


Seminar Bài giảng Khoa
Thời gian: T4, 16/11/2016 - 15:30
Địa điểm: Phòng 308T5
Người báo cáo: GS. Clayton G. Webster (The University of Tennessee)
Tên báo cáo: Sparse polynomial approximation via compressed sensing of high dimension functions

In this talk, we present a compressed sensing approach to polynomial approximation of complex-valued functions in high dimensions.