Seminar bộ môn Tin học

Thời gian: 
T6, 01/12/2017 - 09:00
Địa điểm: 
Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Nội dung: 

9h-10h

NCS Nguyễn Việt Hùng

Lexical Semantic Network

10h-11h

NCS. Hà Mỹ Linh

Machine learning & NLP