Sinh viên

Đào tạo đại học

Năm học 2015-2016, Khoa đào tạo 938 sinh viên đại học, từ K57 tới K60.

Số sinh viên theo các ngành như sau:

 • Toán học: 210
 • Toán cơ: 117
 • Toán tin ứng dụng: 0
 • Máy tính và khoa học thông tin: 404
 • Cử nhân khoa học tài năng toán học: 51
 • Chương trình toán tiên tiến: 0
 • Chương trình toán sư phạm: 156

Số sinh viên theo khóa như sau:

 • K57: 179
 • K58: 252
 • K59: 292
 • K60: 215

Đào tạo sau đại học

Năm học 2015-2016, Khoa đào tạo 163 học viên cao học và 76 nghiên cứu sinh. Các chuyên ngành sau đại học gồm:

 • Cơ học vật rắn
 • Cơ học chất lỏng
 • Cơ sở toán học cho tin học
 • Đại số và lí thuyết số
 • Hình học - Tôpô
 • Phương pháp toán sơ cấp
 • Toán giải tích
 • Toán ứng dụng