Thành tích - Khen thưởng

  • Một số gương mặt tiêu biểu sinh viên & cựu sinh viên ngành Toán (hệ chuẩn & hệ CNTN) theo dòng thời gian:

2021, Trần Nhật Minh (K65 CNTN Toán): Giải thưởng Lê Văn Thiêm 2021

2020, Nguyễn Văn Thế (K61 CNTN Toán): Thủ Khoa đầu ra ngành Toán học

2019: Đỗ Trọng Đạt (K60 CNTN Toán): Thủ Khoa đầu ra Trường ĐH KHTN, hiện là Nghiên cứu sinh tại ĐH Michigan (Hoa Kỳ). 

          Tạ Thị Trang (K60 Toán học): Nữ Thủ Khoa đầu vào trở thành giảng viên của Khoa.  

2018: Đào Quang Đức (K59 CNTN Toán): Thủ Khoa đầu ra Trường ĐH KHTN 2018, hiện là Nghiên cứu sinh tại ĐH Sorbonne (Pháp).