Bộ môn Giải tích

Giới thiệu chung

Trưởng đơn vị: 
Phó Trưởng đơn vị: 
Số lượng cán bộ: 
12
Số lượng giáo sư và phó giáo sư: 
2
Số lượng Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ: 
8
Các hướng nghiên cứu chính: 
  1. Phương trình đạo hàm riêng: Ngô Quốc AnhĐặng Anh Tuấn
  2. Giải tích hình học, hình học vi phân: Ngô Quốc AnhNguyễn Thạc Dũng, Nguyễn Văn Đức
  3. Giải tích phức một biến và nhiều biến: Lê Huy ChuẩnNguyễn Thạc DũngNinh Văn ThuPhạm Trọng Tiến, Phạm Ngọc Thành Công, Đinh Thị Thu
  4. Phương trình vi phân thường, hệ động lực: Lê Huy ChuẩnTrịnh Viết Dược 
  5. Giải tích hàm: Vũ Nhật HuyPhạm Trọng Tiến
Chuyên ngành đào tạo sau đại học: