Bộ môn Giải tích

Giới thiệu chung

Trưởng bộ môn: 
Phó Trưởng bộ môn: 
Số lượng cán bộ: 
16
Số lượng giáo sư và phó giáo sư: 
2
Số lượng Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ: 
11
Các hướng nghiên cứu chính: 
  1. Phương trình đạo hàm riêng: Ngô Quốc AnhĐặng Anh Tuấn.
  2. Giải tích hình học, hình học vi phân: Ngô Quốc AnhNguyễn Thạc Dũng
  3. Giải tích phức một biến và nhiều biến: Lê Huy ChuẩnNguyễn Thạc DũngNguyễn Văn MậuNinh Văn ThuPhạm Trọng Tiến
  4. Phương trình vi phân thường, hệ động lực: Đặng Đình ChâuLê Huy ChuẩnTrịnh Viết DượcLê Huy Tiễn
  5. Giải tích hàm: Vũ Nhật HuyPhạm Trọng Tiến
Chuyên ngành đào tạo sau đại học: