Trịnh Viết Dược

Trịnh Viết Dược, Tiến sĩ
Văn phòng:
T3-305
Thư điện tử VNU:
duoctv
Lĩnh vực nghiên cứu:
Hệ động lực.
Quá trình đào tạo:
  • Tiến sĩ, 2015, Phương trình vi phân và tích phân, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.
  • Thạc sĩ, 2010, Giải tích, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.
  • Cử nhân, 2007, Toán học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.
Các môn giảng dạy:
  • Giải tích.
  • Phương trình vi phân.
Hoạt động khoa học:
  • Hội viên Hội Toán học Việt Nam.