Thông tin chung

Khoa Toán - Cơ - Tin học tuyển sinh 4 ngành đào tạo trình độ đại học, 9 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 9 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ  (bấm vào đây để xem thông tin tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ). 

Các chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học:

Thông tin tuyển sinh:

 • Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • Đối tượng dự thi: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • Kế hoạch tuyển sinh: Theo kế hoạch tuyển sinh đại học hàng năm của Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Dự kiến quy mô tuyển sinh:  
  • Toán học: 60 sinh viên/khóa 
  • Máy tính và khoa học thông tin: 80 sinh viên/khoá
  • Toán - Tin ứng dụng: 50 sinh viên/khoá
  • Toán - Cơ: 35 sinh viên/khoá

Tuyển sinh trình độ đại học, chương trình đào tạo cử nhân tài năng:

 • Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã trúng tuyển chương trình đào tạo chuẩn, có nguyện vọng và nộp đơn đăng kí vào chương trình đào tạo tài năng. Hội đồng tuyển sinh sẽ xét tuyển dựa theo điểm thi tuyển sinh (tổng điểm và điểm thi môn toán) kết hợp với thành tích học tập ở THPT và thành tích thi học sinh giỏi năm lớp 12 từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.