Ngành Toán Tin

Chương trình đào tạo ngành Toán Tin (trước đây là Toán - Tin ứng dụng) trình độ đại học đã được bắt đầu đào tạo tại Khoa Toán - Cơ - Tin học từ năm 1993. Cùng với các ngành đào tạo gắn với lĩnh vực Công nghệ thông tin, chương trình đào tạo Toán Tin là một trong các chương trình không ngừng được cập nhật để bắt kịp với sự phát triển của lĩnh vực này.  

Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo đại học ngành Toán Tin nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở vững chắc về Toán học và Tin học, và các kiến thức chuyên ngành mang tính liên ngành Toán ứng dụng và Tin học. Sinh viên được đào tạo ngành này do vậy có thể tham gia nhiều vị trí và lĩnh vực công tác khác nhau, từ các vị trí nghiên cứu chuyên sâu về Toán ứng dụng nhằm đưa ra và phát triển các phương pháp luận, mô hình trong các lĩnh vực tính toán hình thức, bảo mật thông tin, tính toán mềm v.v. đến các vị trí đòi hỏi kiến thức Tin học như xây dựng các công cụ, chương trình máy tính, phục vụ trở lại các mô hình tính toán phức tạp trong các lĩnh vực tính toán khoa học.  

Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

  • Làm việc tại các doanh nghiệp, các bộ phận nghiên cứu phát triển, các cơ quan quản lý kinh tế, tài chính có sử dụng kiến thức Toán ứng dụng hay Công nghệ thông tin với các vai trò ví dụ như lập trình viên, chuyên gia phân tích dữ liệu, chuyên gia thống kê, chuyên gia phát triển thuật toán, ...
  • Giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, chuyên viên kĩ thuật tại các tại các đơn vị trường viện trong lĩnh vực Toán học và Khoa học thông tin 

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

  • Sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực chuyên môn của mình sẽ có thể học tiếp ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ.trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Cơ sở toán học cho Tin học, Khoa học dữ liệu hoặc Toán ứng dụng.

Một số thông tin quan trọng

Một số thông tin khác