Bộ môn Cơ học

Giới thiệu chung

Trưởng đơn vị: 
Phó Trưởng đơn vị: 
Số lượng cán bộ: 
6
Số lượng giáo sư và phó giáo sư: 
1
Số lượng Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ: 
5
Các hướng nghiên cứu chính: 
  1. Sóng trong môi trường đàn hồi: Phạm Chí VĩnhTrần Thanh TuấnVũ Thị Ngọc Ánh
  2. Phân tích tĩnh và động kết cấu tấm - vỏ vật liệu composite - FGM: Nguyễn Thị NgaHoàng Thị Thiêm
  3. Dao động và điều khiển kết cấu: Nguyễn Xuân Nguyên.
Chuyên ngành đào tạo sau đại học: