Liên hệ - Văn phòng Khoa

Ban lãnh đạo Khoa:

 • Trưởng Khoa:
  • TS. Trần Mạnh Cường
  • Phụ trách chung; Công tác thi đua - khen thưởng; Tài chính
  • Phòng 302 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38588817
  • Email VNU: cuongtm
 • Phó Trưởng Khoa:
  • TS. Lê Huy Chuẩn
  • Chuyên trách: Đào tạo sau đại học; Phụ trách chương trình đào tạo cử nhân tài năng, chương trình tiên tiến
  • Phòng 302 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38588817
  • Email VNU: chuanlh
 • Phó Trưởng Khoa:
  • TS. Nguyễn Thị Minh Huyền
  • Chuyên trách: Đào tạo đại học; Công tác sinh viên; Truyền thông
  • Phòng 302 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38588817
  • Email VNU: huyenntm
 • Phó Trưởng Khoa:
  • PGS.TS. Phó Đức Tài
  • Chuyên trách: Khoa học - Công nghệ; Hợp tác - Phát triển; Kiểm định chất lượng
  • Phòng 302 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38588817
  • Email VNU: taipd

Đội ngũ cán bộ Văn phòng Khoa Toán - Cơ - Tin học:

 • Trợ lý giáo vụ đào tạo đại học:
  • ThS. Trịnh Thị Bích Hiên 
  • Phòng 304 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38 58 11 35
  • Email: mim.daihoc@hus.edu.vn
 • Trợ lý giáo vụ đào tạo sau đại học:
  • ThS. Phùng Thị Thuý
  • Phòng 304 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38581135
  • Email: mim.sdh@hus.edu.vn
 • Trợ lý công tác sinh viên:
  • ThS.Phạm Hoàng Long
  • Phòng 304 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38 58 11 35
  • Email mim.ctsv@hus.edu.vn
 • Trợ lý thiết bị, cơ sở vật chất:
 • Trợ lý kế toán, thư viện:
  • Nguyễn Cẩm Tú
  • Phòng 301 nhà T4
  • Điện thoại: 024 38 58 98 25
  • Email: mim.vpk@hus.edu.vn

Trợ lý kiêm nhiệm:

 • Trợ lý tổ chức 
  • TS. Trịnh Quốc Anh
  • Phòng 303 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38 58 11 35
  • Email: mim.vpk@hus.edu.vn
 • Trợ lý các chương trình đào tạo đặc biệt
  • TS. Đào Phương Bắc
  • Phòng 301 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38 58 11 35
  • Email: mim.daihoc@hus.edu.vn