Liên hệ - Văn phòng Khoa

Ban lãnh đạo Khoa:

 • Trưởng Khoa:
  • PGS.TS. Phó Đức Tài
  • Phụ trách chung; Tổ chức; Tài chính
  • Phòng 406 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38588817
  • Email: phoductai at  hus.edu.vn
 • Phó Trưởng Khoa:
  • TS. Lê Huy Chuẩn
  • Chuyên trách: Đào tạo đại học và sau đại học
  • Phòng 302 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38588817
  • Email: chuanlh
 • Phó Trưởng Khoa:
  • TS. Đỗ Thanh Hà
  • Chuyên trách: Đào tạo đại học; Công tác sinh viên; Truyền thông
  • Phòng 302 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38588817
  • Email: dothanhha at hus.edu.vn
 • Phó Trưởng Khoa:
  • PGS.TS. Phạm Trọng Tiến
  • Chuyên trách: Khoa học - Công nghệ; Hợp tác - Phát triển; Kiểm định chất lượng
  • Phòng 302 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38588817
  • Email: phamtien at hus.edu.vn

Đội ngũ cán bộ Văn phòng Khoa Toán - Cơ - Tin học:

 • Trợ lý giáo vụ đào tạo đại học:
  • ThS. Trịnh Thị Bích Hiên 
  • Phòng 304 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38 58 11 35
  • Email: mim.daihoc@hus.edu.vn
 • Trợ lý giáo vụ đào tạo sau đại học:
  • ThS. Phùng Thị Thuý
  • Phòng 304 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38581135
  • Email: mim.sdh@hus.edu.vn
 • Trợ lý công tác sinh viên (kiêm nhiệm):
  • CN. Trần Bá Tuấn 
  • Phòng 304 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38 58 11 35
  • Email mim.ctsv@hus.edu.vn
 • Trợ lý thiết bị, cơ sở vật chất:
  • ThS.Nguyễn Thị Hải Yến
  • Phòng 503 nhà T5
  • Điện thoại: 024 38 58 15 30
  • Email mim.phongmay@hus.edu.vn
 • Trợ lý kế toán:
  • ThS. Phạm Thu Trang
  • Phòng 303 nhà T4
  • Điện thoại: 024 38 58 11 35
  • Email: phamtrangtc at gmail.com
 • Trợ lý văn thư, thư viện:
  • Vũ Hồng Phương
  • Phòng 308 nhà T4
  • Điện thoại: 024 38 58 98 25
  • Email: mim.vpk@hus.edu.vn
 • Trợ lý tổ chức (kiêm nhiệm) 
  • TS. Đào Phương Bắc
  • Phòng 301 nhà T3
  • Điện thoại: 024 38 58 11 35
  • Email: mim.vpk@hus.edu.vn