Tin tức sinh viên

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Thông tin chung

CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 65 VÀ

 KHAI GIẢNG NĂM HỌC  2020 – 2021

Quỹ VINIF vừa thông báo tới Khoa kết quả xét chọn đối với  05 ứng viên thuộc chương trình thạc sĩ li

Thân gửi các bạn sinh viên,

 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

KHOÁ 61 KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC

Thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Thân gửi các bạn sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học năm 02 và năm 03,

Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Toán-Cơ-Tin học năm 2020

 

THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN

KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC NĂM 2018

 

Phân tích định lượng là lĩnh vực sử dụng các kiến thức và công cụ trong toán học + tin học để phân tích dữ liệu trong quá khứ nhằm tìm ra các quy luật diễn ra trong quá khứ, từ đó đưa ra các nhận định/dự đoán trong tương lai.

 

Kính gửi: Sinh viên các lớp K60, K61, K62, K63.