DANH SÁCH 5 ỨNG VIÊN ĐƯỢC HỌC BỔNG THẠC SĨ KHDL CỦA VINIF NĂM 2020 (ĐỢT 2)

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC TÀI TRỢ HỌC BỔNG THẠC SĨ KHDL CỦA VINIF NĂM 2020 (ĐỢT 2)

 

Quỹ VINIF vừa thông báo tới Khoa kết quả xét chọn đối với  05 ứng viên thuộc chương trình thạc sĩ liên kết ngành Khoa học dữ liệu được tài trợ học bổng Thạc sĩ  đợt 2 năm 2020 (theo Danh sách dưới đây). Xin chúc mừng đến các ứng viên.

 

DANH SÁCH 05 ỨNG VIÊN ĐƯỢC TÀI TRỢ HỌC BỔNG THẠC SĨ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LIÊN KẾT NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

 

TT

Mã số

Họ và tên

Chuyên ngành

1

VINIF.2020.ThS.KHTN.06

Cao Ngọc Khương

Khoa học dữ liệu

2

VINIF.2020.ThS.KHTN.07

Ngô Văn Khôi

Khoa học dữ liệu

3

VINIF.2020.ThS.KHTN.08

Phùng Lệ Diễm

Khoa học dữ liệu

4

VINIF.2020.ThS.KHTN.09

Nguyễn Thanh Tùng

Khoa học dữ liệu

5

VINIF.2020.ThS.KHTN.10

Phan Thị Yến

Khoa học dữ liệu