Tin tức sinh viên

Năm 2023, tổng số báo cáo được đăng ký chính thức tại Hội nghị khoa học sinh viên là 145 báo cáo. Về tổng quan, các báo cáo năm nay được phát triển theo hai hướng chính, bao gồm tổng hợp, nghiên cứu sâu hơn về những kết quả đã đạt được, đồng thời mở rộng hướng nghiên cứu để t

                                                                        THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

                                                                                  Đợt 1 năm 2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC TÀI TRỢ HỌC BỔNG THẠC SĨ KHDL CỦA VINIF NĂM 2020 (ĐỢT 2)

 

Thời gian: 08:00 đến 17:00 Ngày 14/11/2020

CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 65 VÀ

 KHAI GIẢNG NĂM HỌC  2020 – 2021

Quỹ VINIF vừa thông báo tới Khoa kết quả xét chọn đối với  05 ứng viên thuộc chương trình thạc sĩ li

Thân gửi các bạn sinh viên,