ĐÀO TẠO

Đào tạo đại học

Khoa Toán - Cơ - Tin học có bề dày đào tạo về các ngành Toán học, Tin học và Toán Cơ. Các ngành đào tạo đang được tuyển sinh bao gồm: 

Khoa cũng phối hợp với Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG HN) đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Toán học

Đào tạo sau đại học

Các chuyên ngành đào tạo sau đại học tại Khoa Toán - Cơ - Tin học bao gồm:

  • Cơ học vật rắn
  • Cơ học chất lỏng
  • Cơ sở toán học cho tin học
  • Đại số và lí thuyết số
  • Hình học - Tôpô
  • Khoa học dữ liệu (ngành mới từ năm học 2018-2019)
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Phương pháp toán sơ cấp
  • Toán giải tích
  • Toán ứng dụng