Tin tức chung

Khoa Toán – Cơ – Tin học có nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí giảng viên, trợ giảng theo diện hợp đồng với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Yêu cầu chung:

Khoa Toán – Cơ – Tin học có nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí theo diện hợp đồng với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Cụ thể như sau:

Thông tin chuyên gia: 

Sejong G. Kong, 

Professor, Department of Computer Engineering

College of Software Convergence

Sejong University

Seoul, 05006 South Korea

 

THÀNH TÍCH ĐÁNG TỰ HÀO CỦA CỰU SINH VIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC
=============

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán xin vui mừng được thông báo:

 

"Số lượng và chất lượng các bản báo cáo của Hội nghị Khoa học Sinh viên đang tăng lên theo từng năm" là lời nhận xét trong lễ khai mạc Hội nghị. Và quả thật như vậy, các phần trình bày của hội nghị khoa học đang diễn ra vô cùng sôi nổi, thể hiện đúng tinh thần "ngày hội".