Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Theo thông báo tuyển sinh, đợt 1 kì thi tuyển sinh SĐH năm 2023, Trường ta sẽ có 2 hình thức là xét tuyển thẳng và xét tuyển.

- Hình thức xét tuyển thẳng (đã thực hiện từ các năm trước) đối với các thí sinh tốt nghiệp trong vòng 12 tháng tại ĐHQGHN có kết quả học tập loại Giỏi hoặc loại Khá của các chương trình đặc biệt/kiểm định còn thời hạn.

- Hình thức xét tuyển: cho các thí sinh còn lại, lần đầu được triển khai. Gồm 2 nội dung: Xét hồ sơ (do Ban xét hồ sơ, ban thư kí thực hiện) và Phỏng vấn (do các tiểu ban chuyên môn từ các khoa thực hiện).

Chi tiết cem trong file đính kém.

Loại tin tức: