Tin tức sinh viên

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Thông tin chung

 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

KHOÁ 61 KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC

Thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Thân gửi các bạn sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học năm 02 và năm 03,

Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Toán-Cơ-Tin học năm 2020

 

THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN

KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC NĂM 2018

 

Phân tích định lượng là lĩnh vực sử dụng các kiến thức và công cụ trong toán học + tin học để phân tích dữ liệu trong quá khứ nhằm tìm ra các quy luật diễn ra trong quá khứ, từ đó đưa ra các nhận định/dự đoán trong tương lai.

 

Kính gửi: Sinh viên các lớp K60, K61, K62, K63.

Theo thông báo của Ban tổ chức, Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019 tại Trường Đại học Nha Trang, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa.

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 100% CHI PHÍ

DÀNH RIÊNG CHO CÁC BẠN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC CHUYÊN NGÀNH