Thông tin tuyển dụng của công ty A&B Computer (Japan)

Công ty: A&B Computer tuyển dụng vị trí IT Engineer (về AI/ Computer Science), chuyên về nghiên cứu & phát triển AI tại Nhật Bản (Vị trí lần này có ưu tiên bằng Master)
 
1. Lĩnh vực: IT (chuyên môn về AI)
2. Địa điểm làm việc: Tokyo - Nhật Bản
3. Yêu cầu: Trình độ Đại học trở lên (Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sỹ).
                    Tiếng Anh thương mại (Không yêu cầu Tiếng Nhật).
3. Mức lương khởi điểm: $2.700 - 3.000/tháng
4. Deadline đăng ký: 24/10/2018
5. Thông tin công việc chi tiết: