THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC NĂM 2019

Kính gửi: Sinh viên các lớp K60, K61, K62, K63.

Nhằm nâng cao tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, Khoa Toán – Cơ – Tin học sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên dự kiến vào ngày 17 tháng 04 năm 2019. Ngoài các báo cáo có tính mới (về ý tưởng hay kết quả), Hội nghị cũng khuyến khích các báo cáo có nội dung là trình bày lại một kết quả, một hướng nghiên cứu, một chủ đề nào đó ở mức độ sâu.
Khoa Toán – Cơ – Tin học đề nghị các giáo viên chủ nhiệm và các cán bộ lớp thông báo rộng rãi thông báo này để toàn thể sinh viên trong Khoa được biết và có kế hoạch chuẩn bị tham gia hội nghị. 
Sinh viên muốn đăng ký tham gia Hội nghị cần điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi về Văn phòng Khoa Toán – Cơ – Tin học muộn nhất là 16 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2019.
(Phiếu đăng ký được gửi kèm theo thông báo này và gửi trực tiếp vào địa chỉ mail của từng sinh viên đăng ký tham dự hội nghị.)
Xin trân trọng cảm ơn!
Phiếu đăng ký các gửi về email cho tôi!
Yêu cầu các bạn nộp bản cứng có chữu kí xác nhận của Thầy, Cô hướng dẫn về VPK phòng 304T3.

Các bạn sinh viên đăng ký theo link sau với ban Tổ chức:

https://bom.to/jDEbY

Trân trọng kính báo!

Loại tin tức: