Vũ Đỗ Long

Vũ Đỗ Long, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Thư điện tử VNU:
longvd
Lĩnh vực nghiên cứu:
Cơ học Vật rắn biến dạng, Bài toán quá trình đàn dẻo, Bài toán tĩnh và động kết cấu tấm và vỏ
Quá trình đào tạo:
  • Tiến sĩ, 2000, Cơ học vật rắn biến dạng, Đại học Cơ khí, Liên Bang Nga
  • Đại học, 1994, Máy và gia công kim loại bằng áp lực, ĐH Bách khoa Bêlôrútxia, Liên Xô
Các môn giảng dạy:
  • Sức bền Vật liệu
  • Phương pháp phần tử hữu hạn
  • Cơ học lý thuyết