Nguyễn Thạc Dũng

Nguyễn Thạc Dũng, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-305
Thư điện tử VNU:
Dungmath@vnu.edu.vn
Trang web:
https://sites.google.com/site/mathfarmer80/
Lĩnh vực nghiên cứu:
Hình học vi phân, giải tích hình học (Differential Geometry, Geometric Analysis)
Quá trình đào tạo:
 • PhD, 2012, Geometric Analysis, National Tsinghua University, Taiwan (Đại học Quốc gia Thanh Hoa)
 • Master, 2004, Mathematics, VNU University of Science (Hanoi)
 • Bachelor, 2002, Mathematics, VNU University of Science (Hanoi)
Các môn giảng dạy:
 • Giải tích 1, 2, 3 (Calculus I, II, III)
 • Hàm biến phức (Complex variables)
 • Giải tích trên đa tạp (Analysis on Manifolds)
 • Hàm nhiều biến phức (Several Complex Variables)
Hoạt động khoa học:
 • Hội viên Hội Toán học Việt Nam
 • Phản biện cho tạp chí Acta Mathematica Vietnamica
Khen thưởng:
 • Giải bạc dành cho luận án tiến sỹ xuất sắc năm học 2012 của Hội Toán học Đài Loan
  http://tms.math.ntu.edu.tw/webpage/prizelist.htm

Công bố khoa học

 1. Dung NThac, Khanh NNgoc, Ngô QAnh. Gradient estimates for some f-heat equations driven by Lichnerowicz's equation on complete smooth metric measure spaces. manuscripta mathematica. 2018;155:471–501. doi:10.1007/s00229-017-0946-3.
 2. Dung NThac, Khanh NNgoc. Gradient estimates of Hamilton–Souplet–Zhang type for a general heat equation on Riemannian manifolds. Archiv der Mathematik. 2015;105:479–490. doi:10.1007/s00013-015-0828-4.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
101.02-2014.49 Tháng 3, 2015 Giải tích trên đa tạp và tính liên thông tại vô hạn của các đa tạp con dìm Chưa nghiệm thu