Phạm Trọng Tiến

Phạm Trọng Tiến, Tiến sĩ
Chức vụ Đoàn thanh niên:
Phó Bí thư Chi đoàn Cán bộ
Văn phòng:
T3-305
Lĩnh vực nghiên cứu:
Không gian hàm có trọng và lý thuyết toán tử
Quá trình đào tạo:
  • Cử nhân, 2009, Toán học, trường Đại học Tổng hợp miền Nam, LB Nga.
  • Thạc sĩ, 2011, Giải tích hàm, trường Đại học Tổng hợp miền Nam, LB Nga.
  • Tiến sĩ, 2013, Giải tích thực-giải tích phức-giải tích hàm, trường Đại học Tổng hợp miền Nam, LB Nga.
Các môn giảng dạy:
  • Giải tích.
  • Giải tích hàm.
  • Lý thuyết độ đo và tích phân.
Khen thưởng:
  • Giải nhì SV NCKH cấp trường năm 2008, trường Đại học Tổng hợp miền Nam, LB Nga.
  • Giải nhất SV NCKH cấp trường năm 2009 và 2010, trường Đại học Tổng hợp miền Nam, LB Nga.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
TN-15-01 Tháng 3, 2015 Toán tử đạo hàm và toán tử tích phân trong không gian có trọng các hàm chỉnh hình Đã nghiệm thu