Lê Huy Chuẩn

Lê Huy Chuẩn, Tiến sĩ
Chức năng:
Phó Trưởng Khoa
Văn phòng:
T3-302
Thư điện tử VNU:
chuanlh
Quá trình đào tạo:
  • Cử nhân, 2000, Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
  • Thạc sĩ, 2003, Toán Giải tích, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
  • Tiến sĩ, 2007, Toán Giải tích, Đại học Osaka, Nhật Bản
Các môn giảng dạy:
  • Lý thuyết giải tích 1, 2, 3
  • Giải tích hàm
  • Lý thuyết độ đo và tích phân
  • Hàm biến phức

Công bố khoa học

  1. Shirai T, Chuan LH, Yagi A. Stationary solutions for forest kinematic model under {D}irichlet conditions. Sci. Math. Jpn. 2008;67:319–328.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
QG.15.03 Tháng 4, 2015 Hệ động lực rừng với điều kiện biên hỗn hợp Chưa nghiệm thu