Đặng Anh Tuấn

Đặng Anh Tuấn, Tiến sĩ
Văn phòng:
T3-305
Thư điện tử VNU:
anhtuan
Trang web:
https://datuan5pdes.wordpress.com, https://bomongiaitich.wordpress.com
Lĩnh vực nghiên cứu:
Phương trình đạo hàm riêng
Quá trình đào tạo:
 • Cử nhân, 2002, Toán học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • Tiến sỹ, 2007, Phương trình vi phân và tích phân, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Các môn giảng dạy:
 • Giải tích
 • Phương trình đạo hàm riêng
 • Lý thuyết hàm suy rộng và không gian Sobolev
 • Bài toán biên elliptic
 • Giải tích điều hòa
Hoạt động khoa học:
 • Hội viên Hội Toán học Việt Nam
Khen thưởng:
 • Giải nhì kỳ thi Quốc gia chọn học sinh giỏi Toán Trung học phổ thông năm 1998
 • Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Châu Á Thái Bình Dương 1998
 • Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Đông Nam Á 1998
 • Huy chương Vàng đồng đội kỳ thi Olympic Đông Nam Á 1998

Công bố khoa học

 1. Tuan DA. Giáo trình lý thuyết hàm suy rộng và không gian Sobolev. Hanoi, Vietnam: NXB ĐHQG Hà Nội; 2015.
 2. Tuan DA. Isoperimetric problems in a sector. Seoul International Congress of Mathematicians. 2014:43-44.
 3. Tuan DA. Isoperimetric problem in a sector. Preprint VIASM. 2013.
 4. Egorov YV, Chuong NM, Tuan DA. A nonlinear boundary value problem for a degenerate parabolic pseudodifferential equation. Russian Journal of Mathematical Sciences. 2011;179(4):461-474.
 5. Egorov YV, Chuong NM, Tuan DA. On a semilinear boundary value problem for degenerate parabolic pseudodifferential equations. Russian Doklady Akademii Nauk. 2009;427(2):155-159.
 6. Egorov YV, Chuong NM, Tuan DA. On a semilinear degenerate elliptic boundary value problem for pseudodifferential equations. Russian Doklady Akademii Nauk. 2009;427(1):10-13.
 7. Egorov YV, Chuong NM, Tuan DA. Semilinear boundary value problems for degenerate pseudodifferential operators in spaces of Sobolev type. Russian J. Mathematical Physics. 2008;15(2):222-237.
 8. Chuong NM, Tuan DA. A semilinear nonclassical pseudo-differential boundary value problem in Sobolev spaces Hl,p 1. Advanced in Deterministic and Stochastic Analysis. 2007:15-32.
 9. Egorov YV, Chuong NM, Tuan DA. A nonlassical semilinear boundary value problem for parabolic pseudodifferential equations in Sobolev spaces. Russian Doklady Akademii Nauk. 2006;411(6):732-735. doi:10.1134/S1064562406060226.
 10. Egorov YV, Chuong NM, Tuan DA, Kiet TT. Nonclassical pseudodifferential boundary value problem in the Sobolev spaces Hl,p, $1. Proceedings of the International Conference Abtract and Applied Analysis. 2004:95-124.