Trang cá nhân của Đặng Anh Tuấn

Bài giảng PTĐHR lớp CH2015-2017

Hiện tại tôi hoàn thành bản thảo giáo trình

- Phương trình cấp 1,

- Ôn lại phương trình đạo hàm riêng cấp 2,

- Phương trình Laplace,

- Phương trình truyền nhiệt,

- Phương trình truyền sóng.

Trong thời gian tới tôi sẽ chỉnh sửa và hoàn thiện dần giáo trình.

Bài giảng chủ yếu được dịch từ cuốn

"A basic course in PDEs" của Qing Han.