Vũ Nhật Huy

Vũ Nhật Huy, Tiến sĩ
Văn phòng:
T3-305
Lĩnh vực nghiên cứu:
Giải tích Fourier
Quá trình đào tạo:
 • Tiến sĩ, 2012, Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
 • Thạc sĩ, 2010, Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
 • Cử nhân, 2007, Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Các môn giảng dạy:
 • Giải tích
 • Giải tích hàm
 • Lý thuyết độ đo và tích phân
Khen thưởng:
 • Giải ba kỳ thi Quốc gia chọn học sinh giỏi Toán Quốc Gia Trung học phổ thông năm 2002.
 • Giải nhì kỳ thi Quốc gia chọn học sinh giỏi Toán Quốc Gia Trung học phổ thông năm 2003.
 • Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Toán Quốc Tế 2003.
 • Giải nhất kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2004.
 • Giải nhất kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2005.

Công bố khoa học

 1. Huy VN, Bang HH. Some extensions of the Kolmogorov-Stein inequality. Vietnam J. Math. 2015;43:173-179.
 2. Huy VN, Bang HH. Paley-Wiener theorem in the language of Taylor expansion coefficients. Doklady Mathematics. 2012;86(2):677-680.
 3. Huy VN, Bang HH. Behavior of the sequence of norm of primitives of functions depending on their spectrum. Doklady Mathematics. 2011;84:672-674.
 4. Huy VN, Bang HH. Behavior of the sequence of norms of primitives of a function in Orlicz spaces. East J. Approx. 2011;17:141-150.
 5. Huy VN, Bang HH, Hoang NV. Best constants for the inequalities between equivalent norm in Orlicz spaces. Bullitin of the Polish Acadamy of Science Mathematics. 2011;59.
 6. Huy VN, Bang HH. Behavior of the sequence of norm of primitives of a function. J. Approximation Theory. 2010;162.
 7. Huy VN, Bang HH. On the limit of norm of consecutive primitives of a function. East J. Approx. 2009;15.