Thành tích trong các kì thi Olympic sinh viên toàn quốc

Thành tích nổi bật của sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học trong các kì thi Olympic sinh viên toàn quốc môn Toán và Cơ học từ năm 2010 đến năm 2016 như sau:

STT Họ và tên Lớp, ngành, khóa Môn thi Giải thưởng Năm
1 Nguyễn Tuấn Thành K53 Toán tiên tiến Đại số Nhất 2010
2 Trịnh Phương Thu K54 CNTN Toán học Đại số Nhất 2010
3 Nguyễn Anh Hùng K54 CNTN Toán học Đại số Nhì 2010
4 Nguyễn Vũ Linh K53 Toán tiên tiến Đại số Ba 2010
5 Đoàn Nguyên Nhựt K54 CNTN Toán học Đại số KK 2010
6 Trần Văn Giai K12 CNTN Vật lý Giải tích Nhất 2010
7 Nguyễn Tuấn Thành K53 Toán tiên tiến Giải tích Nhì 2010
8 Trần Thế Dũng K53 Toán học Giải tích Nhì 2010
9 Trịnh Phương Thu K54 CNTN Toán học Giải tích Ba 2010
10 Nguyễn Anh Hùng K54 CNTN Toán học Giải tích Ba 2010
11 Nguyễn Minh Châu K13 TN Vật lý Cơ học LT Nhì 2011
12 Phạm Thị Thu Hiền K13 TN Vật lý Cơ học LT Nhì 2011
13 Hoàng Công Hiệp K54 QT Vật lý Cơ học LT Ba 2011
14 Trương Thị Phượng K53 Toán Cơ Cơ học LT Ba 2011
15 Trần Thị Huyền Giang K53 Toán Cơ Cơ học LT KK 2011
16 Đoàn Nguyên Nhựt K54 CNTN Toán học Đại số Nhất 2011
17 Phùng Xuân Kiên K55 CNTN Toán học Đại số Nhất 2011
18 Trần Mạnh Hùng K52 CNTN Toán học Đại số Ba 2011
19 Trần Thế Dũng K53 Toán học Đại số Ba 2011
20 Trần Văn Độ K55 CNTN Toán học Giải tích Nhất 2011
21 Phùng Xuân Kiên K55 CNTN Toán học Giải tích Nhất 2011
22 Phan Phương Đức K54 Toán tiên tiến Giải tích Nhì 2011
23 Nguyễn Kiều Hiếu K55 CNTN Toán học Giải tích Ba 2011
24 Phạm Việt Cường K55 CNTN Toán học Giải tích Ba 2011
25 Phùng Xuân Kiên K55 TN Toán học Giải tích Nhất 2012
26 Nguyễn Đức Khánh K55 TN Toán học Giải tích Nhất 2012
27 Phan Đức Minh K56 TN Toán học Giải tích Nhì 2012
28 Trần Văn Độ K55 TN Toán học Giải tích Ba 2012
29 Nguyễn Kiều Hiếu K55 TN Toán học Đại số Nhì 2012
30 Phạm Việt Cường K55 TN Toán học Đại số Nhì 2012
31 Phùng Xuân Kiên K55 TN Toán học Đại số Nhì 2012
32 Trần Văn Độ K55 TN Toán học Đại số Nhì 2012
33 Phạm Minh Quang K55 TN Toán học Đại số Nhì 2012
34 Phạm Thành Trung K56 TN Vật lý Cơ học LT Nhất 2012
35 Tạ Đức Minh K55 TN Vật lý Cơ học LT Ba 2012
36 Phạm Thị Thu Hiền K54 Toán Cơ Cơ học LT Ba 2012
37 Lê Thị Oanh K54 Toán Cơ Cơ học LT KK 2012
38 Lê Đình Khiết K55 TN Vật lý Cơ học LT KK 2012
39 Nguyễn Đức Long K55 TN Vật lý Cơ học LT KK 2012
40 Nguyễn Minh Châu K54TN Vật lý Cơ học LT KK 2012
41 Nguyễn Ngọc Thắng K53 Toán Cơ Cơ học LT KK 2012
42  Phan Đức Minh K56 TN Toán học Đại số Nhất 2013
43 Nguyễn Đức Khánh K55 TN Toán học Đại số Nhì 2013
44 Đoàn An Khương K56 TN Toán học Đại số Nhì 2013
45 Mạc Đăng Trường K56 TN Toán học Đại số Nhì 2013
46 Vũ Thị Xuân K55 TN Toán học Đại số Nhì 2013
47 Nguyễn Hoàng Nam K57 TN Toán học Giải tích Nhất 2013
48 Lê Thị Ngọc Quỳnh K57 TN Toán học Giải tích Nhì 2013
49 Phan Đức Minh K56 TN Toán học Giải tích Ba 2013
50 Nguyễn Minh Thành K55 TN Toán học Giải tích KK 2013
51 Lê Đình Khiết K55 TN Vật lý Cơ học LT Nhì 2013
52 Phạm Trường Sơn K56 TN Vật lý Cơ học LT Nhì 2013
53 Chu Xuân Bách K56 TN Vật lý Cơ học LT Nhì 2013
54 Phạm Thành Trung K56 TN Vật lý Cơ học LT Ba 2013
55 Trần Hoài Phương K56 TN Vật lý Cơ học LT KK 2013
56 Trương Thị Thùy Dung K54 Toán Cơ Cơ học LT KK 2013
57 Phạm Thị Thu Hiền K54 TN Vật lý Cơ học LT KK 2013
58 Dương Nhật Khánh K57 TT KH Môi trường Tin học Ba 2013
59 Trương Vũ Anh K56 Toán – Tin Tin học KK 2013
60 Trần Sơn Chiến K55 Toán – Tin Tin học KK 2013
61 Phan Đức Minh K56 CNTN Toán học Đại số Nhất 2014
62 Hoàng Đỗ Kiên K58 CNTN Toán học Đại số Nhất 2014
63 Phùng Lâm Bình K58 CNTN Toán học Đại số Nhất 2014
64 Lê Hà Quảng K57 CNTN Toán học Đại số Nhất 2014
65 Nguyễn Hoàng Nam K57 CNTN Toán học Đại số Nhì 2014
66 Phùng Lâm Bình K58 CNTN Toán học Giải tích Nhất 2014
67 Nguyễn Thụy Trung K58 CNTN Toán học Giải tích Nhất 2014
68 Hoàng Đỗ Kiên K58 CNTN Toán học Giải tích Nhất 2014
69 Nguyễn Hoàng Nam K57 CNTN Toán học Giải tích Nhì 2014
70 Nguyễn Tú Anh K58 CNTN Toán học Giải tích Nhì 2014
71 Phạm Trường Sơn K56 CNTN Vật lý Cơ học Nhất 2014
72 Trần Đức Dũng K57 CNTN Vật lý Cơ học Nhất 2014
73 Chu Xuân Bách K56 CNTN Vật lý Cơ học Ba 2014
74 Ngô Gia Long K57 CNTN Vật lý Cơ học Ba 2014
75 Nguyễn Tuấn Duy K57 CNTN Vật lý Cơ học Ba 2014
76 Nguyễn Thị Lưu K56 Toán học Cơ học Ba 2014
77 Nguyễn Mạnh Linh K57 CNTN Vật lý Cơ học Ba 2014
78 Dương Thị Thanh Tâm K56 Toán học Cơ học KK 2014
79 Trần Bá Hưng K57 CNTN Vật lý Cơ học KK 2014
80 Trịnh Thị Hiền K56 Toán học Cơ học KK 2014
81 Nguyễn Thu Phương K56 Toán học Cơ học KK 2014
82 Ngô Gia Long K57 TN Vật lý Cơ học Nhì 2015
83 Nguyễn Mạnh Linh K57 TN Vật lý Cơ học Ba 2015
84 Nguyễn Tuấn Duy K57 TN Vật lý Cơ học Ba 2015
85 Trịnh Thị Hiền K56A1 Toán Cơ học Ba 2015
86 Đỗ Đoàn Phúc K57 TN Vật lý Cơ học KK 2015
87 Dương Thị Thanh Tâm K56A1 Toán Cơ học KK 2015
88 Phùng Lâm Bình K58 TN Toán Đại số Nhất 2015
89 Nguyễn Tú Anh K58 TN Toán Đại số Nhất 2015
90 Nguyễn Thụy Trung K58 TN Toán Giải tích Nhất 2015
91 Nguyễn Tú Anh K58 TN Toán Giải tích Nhất 2015
92 Trần Hồng Quân K59 TN Toán Đại số Nhất 2015
93 Đào Quang Đức K59 TN Toán Giải tích Nhì 2015
94 Nguyễn Huy Tùng K59 TN Toán Giải tích Nhì 2015
95 Phùng Lâm Bình K58 TN Toán Giải tích Nhì 2015
96 Nguyễn Tiến Tài K57 TN Toán Đại số Ba 2015
97 Trần Minh Tâm K58 TN Toán Đại số Ba 2015