Các thành tích nghiên cứu Khoa học của sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học qua các năm (2010-2015)

Giai đoạn 2015-2021 (Giải cấp Trường)

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC
1 Đỗ Xuân Anh K62 CNKHTN Toán học Nhất 2021
2 Dương Anh Quân K62 Máy tính và KHTT Nhì 2021
3 Lê Quang Dũng K62 CNKHTN Toán học Nhì 2021
4 Hoàng Anh Quân K62 CNKHTN Toán học Ba 2021
5 Nguyễn Thị Kim Cúc K62 Máy tính và KHTT Ba 2021
6 Nguyễn Thị Phương Mai K62 Toán học Ba 2021
7 Phạm Khoa Bằng K62 CNKHTN Toán học Ba 2021
8 Đỗ Duy Đạo K63 CLC Máy tính và KHTT Khuyến khích 2021
9 Nguyễn Xuân Thành,
Trần Quang Thụy
K63 CLC Máy tính và KHTT Khuyến khích 2021
10 Nguyễn Phương Nga K62 Toán học Khuyến khích 2021
11 Trần Phương Thảo K63 Toán học Khuyến khích 2021
12 Dương Đức Cường, Nguyễn Thị Hằng K65 Khoa học dữ liệu,
K63 Vật lý
Khuyến khích 2021
13 Nguyễn Thị Hà My K62 Máy tính và KHTT Khuyến khích 2021
14 Võ Đình Tuấn K62 Máy tính và KHTT Khuyến khích 2021
15 Nguyễn Văn Thế K61 CNKHTN Toán học Nhất 2020
16 Nguyễn Thị Phương K61 Máy tính và KHTT Nhì 2020
17 Nguyễn Khánh Hưng K61 CNKHTN Toán học Ba 2020
18 Nguyễn Việt Hoàng,
Dương Anh Quân
K62 Máy tính và KHTT Ba 2020
19 Vũ Tuấn Hiền K61 CNKHTN Toán học Ba 2020
20 Trịnh Huy Vũ K61 CNKHTN Toán học Ba 2020
21 Trần Quang Huy K61 CNKHTN Toán học Khuyến khích 2020
22 Lê Quang Dũng K62 CNKHTN Toán học Khuyến khích 2020
23 Phan Bá Dũng,
Nguyễn Thị Kim Cúc,
Đào Quang Minh Hiếu
K62 Máy tính và KHTT Khuyến khích 2020
24 Vũ Quang Hải K61 Toán Cơ Khuyến khích 2020
25 Nguyễn Thị Huyền K61  Toán Cơ Khuyến khích 2020
26 Phạm Trung Hiếu K61 CNKHTN Toán học Khuyến khích 2020
27 Hoàng Anh Quân K62 CNKHTN Toán học Nhất 2019
28 Nguyễn Thị Kim Ngân K60 Máy tính và KHTT Nhì 2019
29 Đỗ Trọng Đạt K60 CNKHTN Toán học Ba 2019
30 Hoàng Thị Mai Hương K60 Máy tính và KHTT Ba 2019
31 Phạm Văn Thanh , Nguyễn Quốc Anh,
Huỳnh Minh Dũng
K60 Máy tính và KHTT,
K61 Máy tính và KHTT
Ba 2019
32 Tạ Thị Trang K60 Toán học Khuyến khích 2019
33 Mai Hồng Anh K60 Máy tính và KHTT Khuyến khích 2019
34 Cao Thị Hải Quyên K60 Toán học Khuyến khích 2019
35 Triệu Thu Hà K60 CNKHTN Toán học Khuyến khích 2019
36 Phạm Thị Thu Thảo K60 Máy tính và KHTT Khuyến khích 2019
37 Phạm Thị Ngà K60 Máy tính và KHTT Khuyến khích 2019
38 Lê Minh Dưỡng,
Nguyễn Thị Thu
K59 Máy tính và KHTT Nhất 2018
39 Đỗ Trọng Đạt K60 CNKHTN Toán học Nhì 2018
40 Phạm Văn Thanh,
Nguyễn Thị Kim Ngân,
Lê Văn Hùng
K60 Máy tính và KHTT Nhì 2018
41 Nguyễn Văn Đức K59 CNKHTN Toán học Ba 2018
42 Vũ Thị Dung,
Đỗ Thị Thu Hà,
Ngô Văn Trung
K59 Toán Cơ Ba 2018
43 Phạm Quang Huy K59 CNKHTN Toán học Ba 2018
44 Nguyễn Thị Vân Anh K59 Máy tính và KHTT Ba 2018
45 Đào Quang Đức K59 CNKHTN Toán học Khuyến khích 2018
46 Mai Thị Kim Dung K59 Toán học Khuyến khích 2018
47 Nguyễn Trung Thắng,
Phạm Thị Thu Thảo,
Tô Tấn Tài
K60 Máy tính và KHTT Khuyến khích 2018
48 Vũ Tuấn Hiền K61 CNKHTN Toán học Khuyến khích 2018
49 Nguyễn Văn Hinh K60 Máy tính và KHTT Khuyến khích 2018
50 Nguyễn Tuấn Anh,
Đặng Ngọc Uyên
K58 Máy tính và KHTT Nhất 2017
51 Trịnh Thị Thúy Hồng K58 Toán học Nhì 2017
52 Hồ Văn Anh K58 Máy tính và KHTT Ba 2017
53 Trịnh Tùng K58 Toán học Ba 2017
54 Nguyễn Thị Loan K58 Toán học Khuyến khích 2017
55 Nguyễn Duy Anh K58 Máy tính và KHTT Khuyến khích 2017
56 Nguyễn Thị Thu,
Lê Minh Dưỡng,
Đỗ Quang Đạt
K59 Máy tính và KHTT Khuyến khích 2017
57 Ngô Quốc Hùng,
Nguyễn Giản Phương
K57 Máy tính và KHTT Nhất 2016
58 Nguyễn Tiến Tài K57 CNKHTN Toán học Nhì 2016
59 Nguyễn Thị Thanh Yên K57 CNKHTN Toán học Ba 2016
60 Nguyễn Ngọc Như K56 CNKHTN Toán học Nhất 2015
61 Nguyễn Quỳnh Xuân K56 Toán học Nhì 2015
62 Nguyễn Thị Lưu K56 Toán học Ba 2015
63 Đoàn An Khương K56 CNKHTN Toán học Ba 2015
64 Nguyễn Đức Trung K56 Toán tin ứng dụng Khuyến khích 2015
65 Trịnh Thị Hiền K56 Toán học Khuyến Khích 2015

 

Từ 2015 về trước (Giải cấp Khoa)

 

STT

TÊN SINH VIÊN LỚP TÊN ĐỀ TÀI GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIẢI CẤP KHOA Năm 
1 Nguyễn Ngọc Như K56TN Điều kiện cho tính vĩnh cửu của một hệ dịch tễ SIR GS.TS. Nguyễn Hữu Dư Giải Nhất 2015
2 Nguyễn Quỳnh Xuân K56A1T2 Công thức vận tốc sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi đẳng hướng chịu điều kiện biên trở kháng PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh Giải Nhất 2015
3 Nguyễn Thị Lưu K56A1T2 Phương trình tán sắc dạng hiển của sóng Rayleigh cho mô hình một lớp phủ trên bán không gian TS. Trần Thanh Tuấn Giải Nhì 2015
4 Đoàn An Khương K56TN Đại số Schur và ứng dụng trong lý thuyết biểu diễn PGS.TS. Lê Minh Hà Giải Nhì 2015
5 Nguyễn Đức Trung K56A2 Hệ mật mã Elgamal biến thể trên đường cong Elliptic với chuỗi cơ sở kép TS. Nguyễn Hải Vinh Giải Nhì 2015
6 Trịnh Thị Hiền K56A1T2 Tính toán dao động của tấm hình chữ nhất PGS.TS. Vũ Đỗ Long Giải Ba 2015
7 Lưu Phương Linh K56A1T1 Về dáng điệu tiệm cận của các phương trình tiến hóa trừu tượng PGS.TS. Đặng Đình Châu Giải Ba 2015
8 Dương Thị Thanh Tâm K56A1T2 Lý thuyết tia của sóng địa chấn và ứng dụng trong việc xác định cấu trúc bên trong vỏ trái đất TS. Trần Thanh Tuấn Giải Ba 2015
9 Nguyễn Thị Huyền Trang K56A1T2 Xác định phân hoạch bằng dữ liệu xích Markov TS. Trịnh Quốc Anh Giải Ba 2015
10 Hoàng Mạnh Trường K56A1T2 Về tính hữu hạn của nhóm lớp Ideal của một trường số PGS.TS. Lê Minh Hà Giải Ba 2015
11 Bùi Đức Thiện K55A2 Nghiên cứu tích hợp cơ sở dữ liệu tri thức vào hệ thống hỏi đáp tự động TS. Lê Hồng Phương, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Giải Nhất 2014
12 Nguyễn Duy Thành K55A2 Nghiên cứu tích hợp cơ sở dữ liệu tri thức vào hệ thống hỏi đáp tự động TS. Lê Hồng Phương, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Giải Nhất 2014
13 Trần Văn Độ K55TN Đại số ổn định của dạng vi phân bất biến dưới ánh xạ phụ hợp GS.TSKH. Lê Hồng Vân, Viện Hàn Lâm KH Cộng Hòa Czech Giải Nhất 2014
14 Nguyễn Đức Khánh K55TN Biểu diễn của nhóm đối xứng - cách tiếp cận của  Okounkov và Vershik PGS.TS. Lê Minh Hà, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Giải Nhì 2014
15 Nguyễn Hoài Đức K55TN Xác định vế phải của phương trình parabolic từ quan sát trên biên GS.TSKH. Đinh Nho Hào, Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam Giải Nhì 2014
16 Nguyễn Tuyết Ngân K57A2 Ứng dụng Multi - Agent để mô phỏng và tìm hiểu hành vi tham gia giao thông tại Hà Nội  TS.Trần Trọng Hiếu, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Giải Nhì 2014
17 Đinh Thị Thủy K55A2 Về một số kết quả trong phân tích thành phần chính thưa TS. Nguyễn Hải Vinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Giải Ba 2014
18 Nguyễn Thị Tuyến K55A2 Lập trình ràng buộc và ứng dụng vào bài toán tích phân cú pháp TS. Nguyễn Thị Minh Huyền, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Giải Ba 2014
19 Vũ Thị Hồng Mơ K55A2 Lập trình ràng buộc và ứng dụng vào bài toán tích phân cú pháp TS. Nguyễn Thị Minh Huyền, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Giải Ba 2014
20 Vũ Thị Nhinh K55A2 Bài toán hôn nhân bền vững và một số ứng dụng TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Khoa Sau Đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội Giải Ba 2014
21 Khuất Mạnh Cường K55A3 Tổng quan về hệ tư vấn và xây dựng ứng dụng dự báo kết quả bóng đá TS. Lê Hoàng Sơn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Giải Khuyến Khích  2014
22 Nguyễn Minh Hải *, Đỗ Duy Hiếu K54A2, K54A1T Cấu trúc của một số lớp đồ thị đặc biệt và ứng dụng TS. Lê Anh Vinh Giải Nhất 2013
23 Trần Thị Hương K54A2 Ứng dụng thuật toán di truyền cho bài toán so khớp đồ thị PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh Giải Nhất 2013
24 Vũ Phương Thành K54A1C Sóng  RAYLEIGH trong bán không gian phủ lớp mỏng liên kết trượt   PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh Giải Nhất 2013
25 Hoàng Thị Quỳnh Hoa K54A2 Hiệu quả của các thuật toán Heuristics giải bài toán cực tiểu hóa độ trễ PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh Giải Nhì 2013
26 Nguyễn Đình Nhật K54A3 Lập kế hoạch mạng Wimax trên địa hình 3D-GIS PGS. TS. Nguyễn Đình Hóa Giải Nhì 2013
27 Đỗ Duy Hiếu K54A1T về một phương pháp giải gần đúng phương trình tích phân Fredholm loại 2 GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh Giải Nhì 2013
28 Trần Nhật Tân K54TN Erdos - Mordell Iwequalities for Polygows(Trần Nhật Tân) Prof. Moshe Rosenfeld Giải Ba 2013
29 Bùi Thị Cúc K54A2 Mô hình tương tác hiệu chỉnh không gian trong phân cụm dữ liệu địa lý ThS. Lê Hoàng Sơn Giải Ba 2013
30 Nguyễn Quang Tuân K54A3 Phương pháp xác suất và ứng dụng TS. Lê Anh Vinh Giải Ba 2013
31 Lương Thế Thắng K54A1C Sóng Stoney trong các tinh thể xoắn không nén được PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh Giải Ba 2013
32 Nguyễn Thọ Tùng, Trần Văn Độ K54TN, K55TN Ghép các cặp thặng dư chính phương và không thặng dư chính phương trong trường hữu hạn Prof. Moshe Rosenfeld Giải Ba 2013
33 Hoàng Thị Tuấn Dung K54A2 Phân cụm dữ liệu địa lý  ThS. Lê Hoàng Sơn Giải Khuyến khích 2013
34 Nguyễn Thị Huyên K54A3 Bài toán đơn định và tối thiểu hóa Otomat khoảng Ths. Bùi Vũ Anh Giải Khuyến khích 2013
35 Lê Lệ Giang K54A2 Otomat khoảng và ứng dụng Ths. Bùi Vũ Anh Giải Khuyến khích 2013
36 Lê Thị Oanh K54A1C Phương pháp hạt trơn (SHP) và ứng dụng tính toán dòng chảy của chất lỏng PGS. TS. Trần Văn Trản Giải Khuyến khích 2013
37 Phan Thị Mai Loan K55A3 Giao thức Zero - Knowledge sử dụng đại số khoảng Ths. Bùi Vũ Anh Giải Khuyến khích 2013
38 Lê Tiến Nam K54TN Các đồ thị con của đồ thị  khoảng cách lẻ Prof. Moshe Rosenfeld Nhất 2012
39 Nguyễn Minh Hải , Đỗ Duy Hiếu, Phạm Văn Thắng K54A2, K54A1T, K53A1T Một số bài toán tổ hợp trên trường và vành hữu hạn  TS. Lê Anh Vinh Nhất 2012
40
41
42 Vũ Thị Ngọc Ánh K53A1C PT tán sắc xấp xỉ của sóng RAYLEIGH trong bán không gian đai hồi phủ lớp  PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh Nhất 2012
43 Nguyễn Thị Tâm  K53A3 Đặt các trạm cơ sở trong mạng không dây TS. Lê Trọng Vĩnh Nhất 2012
44 Nguyễn Thị Thu Hường K53TT Stability of solution in stochastic delay differential equations GS.TS. Nguyễn Hữu Dư Nhì 2012
45 Trương Thị Phượng K53A1C Sóng Rayleigh dưới ảnh hưởng của từ trường, trọng trường và sự quay PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh Nhì 2012
46 Hà Mỹ Linh K53A2 Xây dựng tài nguyên và công cụ phân tích cú pháp phụ thuộc dựa vào xác suất TS.Nguyễn Thị Minh Huyền Nhì 2012
47 Nguyễn Thị Thịnh K53A3 Thiết kế mạng cáp quang dựa trên thuật toán A* TS. Lê Trọng Vĩnh Nhì 2012
48 Đỗ Thị Ly K53A1T Sử dụng phương pháp nửa nhóm để nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm của các PTVP trong không gian Banach PGS.TS. Đặng Đình Châu Ba 2012
49 Trần Thị Huyền Giang, Nguyễn Ngọc Thắng K53A1C Ổn định tuyến tính của dòng chảy hai lớp chất lỏng nhớt không trộn lẫn trong kênh phẳng PGS. TS. Trần Văn Trản Ba 2012
50 Hoàng Thị Tuấn Dung K54A2 Giải thuật song song xây dựng lưới tam giác Delaunay ThS. Lê Hoàng Sơn Ba 2012
51 Cao Thị Vân Anh K53A2 Nghiên cứu giải pháp tích hợp sinh trắc học vào hệ thống bảo mật thông tin TS. Hồ Văn Hương Ba 2012
52 Phạm Biên Cương  K53A2 Song song hóa thuật toán phân hoạch và áp dụng trong bài toán tìm thiết kế mạch tối ưu ThS. Lê Hoàng Sơn Khuyến khích 2012
53 Lê Văn Nam K53A2 Về dáng điệu tiêm cận của hệ động lực tuyến tính rời rạc PGS.TS. Đặng Đình Châu Khuyến khích 2012
54 Phạm Thị Minh Tuyến K53A1C Cải tiến phương pháp không lưới RBIEM giải các bài toán khuyếch tán nhiễu TS. Bùi Thanh Tú Khuyến khích 2012
55 Bùi Kim Cúc K53A3 Thuật toán M2-Cycle cho việc định vị lỗi trong mạng quang TS. Lê Trọng Vĩnh Khuyến khích 2012
56 Nguyễn Văn Bắc K53A2 Nhận dạng địa hình 3D - GIS bằng phương pháp phân loại rừng ngẫu nhiên ThS. Lê Hoàng Sơn Khuyến khích 2012
57 Lê Tiến Nam K54TN Các đồ thị con của đồ thị  khoảng cách lẻ Prof. Moshe Rosenfeld Nhất 2012
58 Nguyễn Minh Hải  K54A2, K54A1T, K53A1T Một số bài toán tổ hợp trên trường và vành hữu hạn  TS. Lê Anh Vinh Nhất 2012
59 Đỗ Duy Hiếu
60 Phạm Văn Thắng
61 Vũ Thị Ngọc Ánh K53A1C PT tán sắc xấp xỉ của sóng RAYLEIGH trong bán không gian đai hồi phủ lớp  PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh Nhất 2012
62 Nguyễn Thị Tâm  K53A3 Đặt các trạm cơ sở trong mạng không dây TS. Lê Trọng Vĩnh Nhất 2012
63 Nguyễn Thị Thu Hường K53TT Stability of solution in stochastic delay differential equations GS.TS. Nguyễn Hữu Dư Nhì 2012
64 Trương Thị Phượng K53A1C Sóng Rayleigh dưới ảnh hưởng của từ trường, trọng trường và sự quay PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh Nhì 2012
65 Hà Mỹ Linh K53A2 Xây dựng tài nguyên và công cụ phân tích cú pháp phụ thuộc dựa vào xác suất TS.Nguyễn Thị Minh Huyền Nhì 2012
66 Nguyễn Thị Thịnh K53A3 Thiết kế mạng cáp quang dựa trên thuật toán A* TS. Lê Trọng Vĩnh Nhì 2012
67 Đỗ Thị Ly K53A1T Sử dụng phương pháp nửa nhóm để nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm của các PTVP trong không gian Banach PGS.TS. Đặng Đình Châu Ba 2012
68 Trần Thị Huyền Giang, Nguyễn Ngọc Thắng K53A1C Ổn định tuyến tính của dòng chảy hai lớp chất lỏng nhớt không trộn lẫn trong kênh phẳng PGS. TS. Trần Văn Trản Ba 2012
69
70 Hoàng Thị Tuấn Dung K54A2 Giải thuật song song xây dựng lưới tam giác Delaunay ThS. Lê Hoàng Sơn Ba 2012
71 Cao Thị Vân Anh K53A2 Nghiên cứu giải pháp tích hợp sinh trắc học vào hệ thống bảo mật thông tin TS. Hồ Văn Hương Ba 2012
72 Phạm Biên Cương  K53A2 Song song hóa thuật toán phân hoạch và áp dụng trong bài toán tìm thiết kế mạch tối ưu ThS. Lê Hoàng Sơn Khuyến khích 2012
73 Lê Văn Nam K53A2 Về dáng điệu tiêm cận của hệ động lực tuyến tính rời rạc PGS.TS. Đặng Đình Châu Khuyến khích 2012
74 Phạm Thị Minh Tuyến K53A1C Cải tiến phương pháp không lưới RBIEM giải các bài toán khuyếch tán nhiễu TS. Bùi Thanh Tú Khuyến khích 2012
75 Bùi Kim Cúc K53A3 Thuật toán M2-Cycle cho việc định vị lỗi trong mạng quang TS. Lê Trọng Vĩnh Khuyến khích 2012
76 Nguyễn Văn Bắc K53A2 Nhận dạng địa hình 3D - GIS bằng phương pháp phân loại rừng ngẫu nhiên ThS. Lê Hoàng Sơn Khuyến khích 2012
77 Nguyễn Thị Kiều  K52 A1C Phương pháp tích phân đầu và sóng Rayleigh trong môi trường dị hướng không nén được PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh  Nhất 2011
78 Nguyễn Việt Hùng K52 A2 Logic và xử lý ngữ nghĩa văn bản  TS. Nguyễn Thị Minh Huyền Nhất 2011
79 Doãn Thu Hương K52 A1C Một số tính chất của sóng Rayleigh - Lamb TS. Trần Thanh Tuấn Nhì 2011
81 Vũ Duy Hiến K52A2 Ứng dụng mã màu trong chứng thực văn bằng đại học TS.Nguyễn Thị Hồng Minh Nhì 2011
82 Đinh Thị Thu Hiền  K52A2 Song song hóa giải thuật đàn kiến ứng dụng cho bài toán lập lịch thi PGS. TSKH. Vũ Đình Hòa Nhì 2011
83 Trương Thị Dịu K52 A1C Bài toán xác định đường  kính của đường ống theo các tham số đầu vào và áp suất đầu ra PGS. TS. Trần Văn Trản Ba 2011
84 Nguyễn Hải Hà K52TN Tích phân Lebesgue-Stietjes và ứng dụng của nó trong lý thuyết tối ưu GS.TSKH. Nguyễn Đông Yên Ba 2011
85 Lê Văn Nam K53 A3 Phép biến hình bảo giác và ứng dụng của nó PGS. TS. Đặng Đình Châu, TS. Ninh Văn Thu Ba 2011
86 Vũ Thị Nhung K52 A1C Tính toán bản chữ nhật chịu uốn theo phương pháp sai phân và phần tử hữu hạn TS. Vũ Đỗ Long Khuyến khích 2011
87 Nguyễn Thị Quyên K52 A1C Bài toán xác định lưu lượng trong đường ống theo các tham số đầu vào và áp suất đầu ra PGS. TS. Trần Văn Trản  Khuyến khích 2011
88  Phạm Đức Tâm K52 A1C Xấp xỉ bậc hai của điều kiện biên Bovik TS. Trần Thanh Tuấn Khuyến khích 2011
89 Bùi Thị Thư K52A2 Mã mạng và ứng dụng TS.  Lê Trọng Vĩnh Khuyến khích 2011
90 Ngô Thế Quyền, Nguyễn Mạnh Cường K52A3 Mạng logic markov và ứng dụng TS. Nguyễn Thị Minh Huyền Khuyến khích 2011
91 Vũ Thị Diệu K52A2 Kĩ thuật mã hóa Reed - Solomon và ứng dụng trong mã vạch Qrcode  TS.Nguyễn Thị Hồng Minh Khuyến khích 2011
92 Vũ Văn Khu K51A1T Dáng điệu tiệm cận của mô hình thú mồi ngẫu nhiên với hàm đáp ứng Beddington - Deangclis GS.TS. Nguyễn Hữu Dư Nhất 2010
93 Lê Thị Huệ K51A1C Tỷ số HIV và ứng dụng đo ứng suất trước PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh Nhất 2010
94 Vũ Phượng Hoàng K51A2 Thuật toán A* và các biến thể áp dụng tìm đường trong ma trận TS. Nguyễn Thị Hồng Minh Nhất 2010
95 Phạm Huy Thông K51A2 Tính toán song song trong mô phỏng động lực phân tử TS. Nguyễn Thị Hồng Minh Nhì 2010
96 Nguyễn Đức  Thiện K51A1T Một số mô hình toán tài chính và ứng dụng TS. Nguyễn Thịnh Nhì 2010
97 Cao Thị Vân  Oanh K51A1C Một số kết quả về sóng ba chiều trong chất lỏng phân lớp PGS.TS. Trần Văn Cúc Ba 2010
98 Nguyễn Kim Tùng K51A1C Thuần nhất hóa của biên phân chia dao động nhanh giữa hai đường tròn đồng tâm PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh Ba 2010
99 Nguyễn Hữu Hải K51A1T Lý thuyết xác suất về các giá trị cực biên TS. Hồ Đăng Phúc Ba 2010
100 Ngô Anh Tuấn K10TNT Giới thiệu về bất biến Turaev của nút TS. Vũ Thế Khôi Khuyến khích 2010
101 Nguyễn Thị Kim Duyên K51A2 Một số vấn đề về văn phạm TAG TS. Nguyễn Thị Minh Huyền Khuyến khích 2010
102 Trần Mạnh Đông K51A2 Đảm bảo an toàn mã nguồn tĩnh trong hệ thống nhúng bằng chuẩn MISRA-C TS. Nguyễn Trường Thắng Khuyến khích 2010
103 Đinh Thị Thu Hiền K52A2 Ứng dụng giải thuật đàn kiến vào bài toán lập  lịch PGS.TS. Vũ Đình Hòa Khuyến khích 2010
104 La Thành Tâm K52A2 Sinh sơ đồ khối cho chương trình viết bằng ngôn ngữ C TS. Nguyễn Thị Minh Huyền Khuyến khích 2010
105 Nguyễn Đình Thành K51A2 Định tuyến ẩn danh zingzang ThS. Hoàng Quốc Hùng Khuyến khích 2010
106 Nguyễn Quốc  Huy K51A2 Ứng dụng Open Layers trong quản lý tài nguyên vườn Quốc gia ThS. Lê Hoàng Sơn Khuyến khích 2010
107 Nguyễn Thọ Thông K52A2 Ứng dụng Open Layers trong quản lý tài nguyên vườn Quốc gia ThS. Lê Hoàng Sơn Khuyến khích 2010
108 Trần Xuân Chức K51A1C Mô hình dòng chảy hai pha dầu - nước trong môi trường rỗng và một số kết quả tính toán độ bão hòa dầu, nước GS.TSKH. Dương Ngọc Hải Khuyến khích 2010