Bộ môn Tin học

Lịch sử Bộ môn Tin học

Bộ môn Tin học, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội được thành lập vào năm 1980 tại Khoa Toán - Cơ, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Tiền thân của Bộ môn Tin học là Bộ môn Phương pháp tính được thành lập cùng với Khoa Toán - Cơ vào năm 1963 gồm 4 bộ môn chuyên ngành: Vận trù học, Đại số, Toán Lôgic (Điều khiển học) và Phương pháp tính, nên thường được gọi tắt là "Vận, Đại, Lô, Phương".

Tiếng Việt