BMTH

Thời gian: 
T6, 02/11/2018 - 09:00
Địa điểm: 
Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: 
Đậu Ngọc Hoàng
Tên báo cáo: 
Blockchain và một số ứng dụng