BMTH

Thời gian: 
T6, 19/10/2018 - 09:00
Địa điểm: 
Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: 
HVCH. Nguyễn Duy Anh
Tên báo cáo: 
Các mối liên kết tương quan giữa các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với bài toán phân tích dự báo thị trường tài chính chứng khoán đặc thù của Việt Nam