Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Bài giảng đại chúng HUS-VINIF
T2, 28/09/2020 - 13:30
Hội trường Tầng 7, T5
Giáo sư Ngô Bảo Châu
Bài giảng đại chúng "Trao đổi về nghiên cứu khoa học"

Nhân dịp kỷ niệm tròn 10 năm nhận giải thưởng Fields của GS.


Seminar Bộ môn Tin học
T6, 27/09/2019 - 09:00
Phòng 504 nhà T5 trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
NCS Nguyễn Tiến Hà
Trình bày dự thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu xây dựng tài nguyên ngôn ngữ cho dịch máy Việt - Anh và ứng dụng trong ứng dụng du lịch"

Seminar Bài giảng Khoa
T2, 25/02/2019 - 15:00
409T3
Professor Huyên Pham (Université Paris Diderot)
Control of McKean-Vlasov systems and applications

This talk is concerned with the optimal control of McKean-Vlasov equations, which has been knowing a surge of  interest since the emergence of the mean-field game theory,  a decade ago by J.M. Lasry and P.L Lions.


Seminar Xêmina Hình học Đại số
T5, 21/02/2019 - 15:00
409 T3
GS. Ichiro Shimada (ĐH Hiroshima)
The automorphism groups of Enriques surfaces

Enriques surfaces form  an important class in the classification of algebraic surfaces, and their automorphism groups behave in a complicated way over the moduli. I explain a computational method to calculate the automorphism groups of several Enriques surfaces.


Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin-Tin học
T5, 03/01/2019 - 14:00
409 T3
Professor Emiliano A. Valdez (University of Connecticut, USA)
Data Analytics for Actuarial and Financial Modeling

This workshop provides a survey of the use of modern statistical techniques for actuarial and nancial
applications. There has been an increased interest in the use of data science to deliver predictive models