Bộ môn Tin học

Thời gian: 
T6, 27/09/2019 - 09:00
Địa điểm: 
Phòng 504 nhà T5 trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: 
NCS Nguyễn Tiến Hà
Tên báo cáo: 
Trình bày dự thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu xây dựng tài nguyên ngôn ngữ cho dịch máy Việt - Anh và ứng dụng trong ứng dụng du lịch"