Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar BMTH
T6, 16/11/2018 - 09:00
Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
TS. Trương Công Đoàn
Investigation on modularity and dynamics in signaling networks

Seminar BMTH
T6, 02/11/2018 - 09:00
Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Đậu Ngọc Hoàng
Blockchain và một số ứng dụng

Seminar BMTH
T6, 26/10/2018 - 09:00
Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
TS. Vu-Linh Nguyen
Imprecision in Machine Learning Problems

Seminar BMTH
T6, 19/10/2018 - 09:00
Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
HVCH. Nguyễn Duy Anh
Các mối liên kết tương quan giữa các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với bài toán phân tích dự báo thị trường tài chính chứng khoán đặc thù của Việt Nam

Seminar Seminar Bộ môn Toán học Tính Toán & Toán Ứng dụng
T4, 04/04/2018 - 14:00
Phòng 409, T3, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Christian Strohm, Humboldt University Berlin
Coupled Electromagnetic Field & Electric Circuit Simulation: Monolithic vs. Co-Simulation Approach