Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Bộ môn Giải tích
Thời gian: T6, 29/04/2016 - 09:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: Trần Hồng Thái (Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên)
Tên báo cáo: Sự ổn định toàn cục của một vài lớp phương trình, hệ phương trình sai phân phi tuyến và ứng dụng

Báo cáo trình bày dáng điệu định tính của điểm cân bằng của một số phương trình và hệ phương trình sai phân phi tuyến.


Seminar Bộ môn Giải tích
Thời gian: T6, 22/04/2016 - 09:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: TS. Ninh Văn Thu (MIM)
Tên báo cáo: A note on infinite type germs of real hypersurfaces in C^2

In this talk, we construct a real hypersurface germ $(M,0)$ of infinite type in the sense of D'Angelo that does not admit any holomorphic curve that has infinite order contact with $M$ at $0$. This is a joint work with Nguyen Ngoc Khanh.


Seminar Viện NCCC về Toán
Thời gian: T5, 14/04/2016 - 09:00
Địa điểm: Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Người báo cáo: VA
Tên báo cáo: Chuỗi Seminar "Phương trình vi phân và Hệ động lực"
  • Ngày 25/02/2016: TS. Phạm Việt Hùng "Rice - Kac formular".
  • Ngày 10/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time".

Seminar Bộ môn Giải tích
Thời gian: T6, 08/04/2016 - 09:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: TS. Đinh Sĩ Tiệp (Viện Toán học)
Tên báo cáo: Lojasiewicz inequalities on non-compact sets

We give some versions of Lojasiewicz inequalities on non-compact sets for some polynomial and semialgebraic functions with explicit exponents.


Seminar Viện NCCC về Toán
Thời gian: T5, 07/04/2016 - 09:00
Địa điểm: Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Người báo cáo: VA
Tên báo cáo: Chuỗi Seminar "Phương trình vi phân và Hệ động lực"
  • Ngày 25/02/2016: TS. Phạm Việt Hùng "Rice - Kac formular".
  • Ngày 10/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time".

Sắp diễn ra

Seminar Bài giảng Khoa