Summer Seminar/School (S^3)

Thời gian: 
T7, 23/07/2016 - 08:30
T6, 29/07/2016 - 09:00
T6, 29/07/2016 - 14:00
T7, 30/07/2016 - 09:00
Địa điểm: 
421 T1
Nội dung: 

(S^3) Summer Seminar and School lần 3,

từ ngày 23 - 07 đến 30 - 07 - 2016, tại P421, T1 Builidng, ĐH KHTN Hà Nội

bao gồm Workshop và Trường hè. Mục tiêu là tạo môi trường giao lưu, động viên các bạn trẻ trong các lĩnh vực nghiên cứu Giải tích thực, Giải tích phức, Phương trình đạo hàm riêng và các vấn đề liên quan. S^3 rất mong các bạn trẻ đang tích cực nghiên cứu về tham gia và báo cáo tại S^3.

S^3 bao gồm:

Summer Seminar

Invited speakers: Prof. Đinh Nho Hào (Viện Toán), Asso. Prof. Lê Hải Khôi (Nanyang Tech. University, Singapore), Asso. Prof. Trần Đình Kế (ĐH Sư phạm Hà Nội I).

Summer School

Lecturer: Dr. Tăng Quốc Bảo (University of Graz, Austria).
Chuỗi bài giảng: Duality and entropy methods for reaction-diffusion systems.

Organizers: Quoc Anh Ngo, Lê Huy Chuẩn, Nguyen Thac Dung, Ninh Van Thu (MIM, HUS).

Chi tiết xem website của S^3: https://sites.google.com/site/husseminar/home