Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Bài giảng Khoa
Thời gian: T4, 16/11/2016 - 15:30
Địa điểm: Phòng 308T5
Người báo cáo: GS. Clayton G. Webster (The University of Tennessee)
Tên báo cáo: Sparse polynomial approximation via compressed sensing of high dimension functions

In this talk, we present a compressed sensing approach to polynomial approximation of complex-valued functions in high dimensions.


Seminar Mini workshop: Selected Topics in Mathematical Modeling
Thời gian: T6, 04/11/2016 - 09:00
Địa điểm: Phòng 514, T4, Trường ĐH KHTN 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

CHƯƠNG TRÌNH

Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Minh Huyền

9h-9h15


Seminar Summer Seminar/School (S^3)
Thời gian: T7, 30/07/2016 - 09:00
Địa điểm: 421 T1
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

(S^3) Summer Seminar and School lần 3,

từ ngày 23 - 07 đến 30 - 07 - 2016, tại P421, T1 Builidng, ĐH KHTN Hà Nội


Seminar Summer Seminar/School (S^3)
Thời gian: T6, 29/07/2016 - 14:00
Địa điểm: 421 T1
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

(S^3) Summer Seminar and School lần 3,

từ ngày 23 - 07 đến 30 - 07 - 2016, tại P421, T1 Builidng, ĐH KHTN Hà Nội


Seminar Summer Seminar/School (S^3)
Thời gian: T6, 29/07/2016 - 09:00
Địa điểm: 421 T1
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

(S^3) Summer Seminar and School lần 3,

từ ngày 23 - 07 đến 30 - 07 - 2016, tại P421, T1 Builidng, ĐH KHTN Hà Nội