Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Seminar bộ môn Tin học
T6, 10/11/2017 - 10:00
Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
NCS Hà Mỹ Linh
Machine learning & NLP

Seminar Seminar bộ môn Tin học
T6, 10/11/2017 - 09:00
Phòng 504-T5 Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
TS Đào Tuấn Hùng
Giới thiệu về giải pháp của InfiniGru và trao đổi khả năng hợp tác với Trường/Khoa trong lĩnh vực FinTech

Seminar BMTH
T6, 03/11/2017 - 09:00
Phòng 504 nhà T5
NCS Ngô Thế Quyền
Semantic resources for NLP

Seminar Khoa Toán - Cơ - Tin học
T2, 29/05/2017 - 09:30
409-T3
Assistant Professor Tan Bui-Thanh
A data-scalable randomized misfit approach for solving large-scale PDE-constrained inverse problems

Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
T5, 30/03/2017 - 15:00
409T3
GS Werner Stuetzle, Department of Statistics, University of Washington
Nonparametric Clustering

The goal of clustering is to detect the presence of distinct groups in a data set and assign group labels to the observations.