Seminar bộ môn Tin học

Thời gian: 
T6, 17/11/2017 - 09:00
T6, 17/11/2017 - 10:00
Địa điểm: 
Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Nội dung: 

STT

Người Trình Bày

Nội Dung

1

HVCH Trần Thị Huyền

Phương pháp giải bài toán biểu diễn thưa

2

NCS Nguyễn Thị Lương

Dependency parsing using LSTM