Seminar bộ môn Tin học

Thời gian: 
T6, 10/11/2017 - 09:00
Địa điểm: 
Phòng 504-T5 Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: 
TS Đào Tuấn Hùng
Tên báo cáo: 
Giới thiệu về giải pháp của InfiniGru và trao đổi khả năng hợp tác với Trường/Khoa trong lĩnh vực FinTech