Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Seminar bộ môn Tin học
Thời gian: T6, 01/12/2017 - 09:00
Địa điểm: Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

9h-10h

NCS Nguyễn Việt Hùng


Seminar Seminar bộ môn Tin học
Thời gian: T6, 24/11/2017 - 09:00
Địa điểm: Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: HVCH Lê Văn Đức
Tên báo cáo: Thuật toán ghép đối với thông tin không đầy đủ

Seminar Seminar bộ môn Tin học
Thời gian: T6, 17/11/2017 - 10:00
Địa điểm: Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

STT

Người Trình Bày


Seminar Seminar bộ môn Tin học
Thời gian: T6, 17/11/2017 - 09:00
Địa điểm: Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

STT

Người Trình Bày


Seminar Seminar bộ môn Tin học
Thời gian: T6, 10/11/2017 - 10:00
Địa điểm: Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: NCS Hà Mỹ Linh
Tên báo cáo: Machine learning & NLP