Seminar bộ môn Tin học

Thời gian: 
T6, 10/11/2017 - 10:00
Địa điểm: 
Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: 
NCS Hà Mỹ Linh
Tên báo cáo: 
Machine learning & NLP