Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Bộ môn Giải tích
T6, 20/05/2016 - 09:00
409 T3
TS. Trần Vũ Khanh (Đại học Wollongong, Úc)
Regularity of the complex Green operator on CR manifolds

Sẽ thông báo sau.


Seminar GS. Dhersin
T6, 13/05/2016 - 13:00
416T1, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
GS. Dhersin

Các bạn sinh viên thân mến!


Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
T5, 12/05/2016 - 14:00
Phòng 409 T3
Professor Jean-Stéphane Dhersin, Université Paris 13
Some coalescent processes, and the role of the length of their branches to estimate the rates of mutation in population genetics.

We consider a population of individuals with asexual reproduction and neutral mutations. In many cases, Wright-Fisher process is a good model to describe the evolution of the population when its size N is constant. When N tends to infinity, some coalescent processes arise.


Seminar GS. Dhersin
T4, 11/05/2016 - 13:00
416T1, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
GS. Dhersin

Các bạn sinh viên thân mến!


Seminar GS. Dhersin
T2, 09/05/2016 - 13:00
416T1, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
GS. Dhersin

Các bạn sinh viên thân mến!