Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Bộ môn Giải tích
T6, 08/04/2016 - 09:00
409 T3
TS. Đinh Sĩ Tiệp (Viện Toán học)
Lojasiewicz inequalities on non-compact sets

We give some versions of Lojasiewicz inequalities on non-compact sets for some polynomial and semialgebraic functions with explicit exponents.


Seminar Viện NCCC về Toán
T5, 07/04/2016 - 09:00
Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
VA
Chuỗi Seminar "Phương trình vi phân và Hệ động lực"
  • Ngày 25/02/2016: TS. Phạm Việt Hùng "Rice - Kac formular".
  • Ngày 10/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time".

Seminar Bộ môn Giải tích
T6, 01/04/2016 - 09:00
409 T3
TS. Lê Huy Tiễn (MIM)
Dominated splitting for dynamic equations on time scales (I)

For time-varying non-regressive linear dynamic equations on a time scale with bounded graininess, we introduce a concept of dominated splitting or exponential separation which is weaker than exponential dichotomy.


Seminar Viện NCCC về Toán
T5, 31/03/2016 - 09:00
Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
VA
Chuỗi Seminar "Phương trình vi phân và Hệ động lực"
  • Ngày 25/02/2016: TS. Phạm Việt Hùng "Rice - Kac formular".
  • Ngày 10/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time".

Seminar Bộ môn Giải tích
T6, 25/03/2016 - 09:00
409 T3
TS. Trịnh Viết Dược (MIM)
Stability of bounded or almost periodic fluid flows passing an obstacle

In this talk, we present stability of bounded or almost periodic mild solutions for the Navier-Stokes-Oseen equation, this equation describes flows of incompressible viscous fluid around a translational and rotational obstacle with the complement being an exterior domain.