Seminar Bộ môn Xác suất-Thống kê

Thời gian: 
T6, 17/03/2023 - 14:00
Địa điểm: 
Phòng 307 T3
Tên báo cáo: 
Giải tích ngẫu nhiên Malliavin, các định lý giới hạn và ứng dụng
Nội dung: 

Bắt đầu từ 3/3/2023, seminar sẽ diễn ra hàng tuần vào 14h chiều thứ 6 tại 307T3.

Đây là seminar học tập và nghiên cứu của Bộ môn Xác suất-Thống kê. Nội dung chính là sử dụng các kỹ thuật của giải tích ngẫu nhiên Malliavin để nghiên cứu các định lý giới hạn và đánh giá tốc độ hội tụ theo các khoảng cách Kolmogorov, biến phân toàn phần, entropy và thông tin Fisher, vv.

1. Các thành viên sẽ cùng nhau làm việc để chứng minh các kết quả nghiên cứu mới.

2. Các thành viên mới sẽ được hướng dẫn tài liệu để chuẩn bị kiến thức nền tảng, làm việc cùng nhóm để tự nâng cao kiến thức.

3. Seminar cũng sẽ có những buổi trao đổi kết quả mới, hướng nghiên cứu mới với các nhóm nghiên cứu khác.

Seminar là mở và tất cả mọi người đều có thể tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ có mong muốn làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Xác suất-Thống kê.

Thông tin liên hệ: Nguyễn Tiến Dũng (dung<>hus.edu.vn).