Phạm Kỳ Anh

Phạm Kỳ Anh, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Thư điện tử VNU:
anhpk
Lĩnh vực nghiên cứu:
Giải gần đúng bài toán biên cho phương trình vi phân, Bài toán đặt không chỉnh, Tối ưu và tính toán khoa học
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1972, Toán học tính toán, АHTH Kharcov, Ukraina Ukraina - Liên Xô
 • Tiến sĩ, 1980, Phương trình vi phân, АH Lâm nghiệp Voronez Nga
 • Tiến sĩ khoa học, 1988, Phương trình vi phân, ĐHTH Kiev, Ukraina - Liên Xô
Các môn giảng dạy:
 • Hàm thực và giải tích hàm
 • Giải tích số
 • Phương pháp số trong lí thuyết điều khiển tối ưu
 • Bài toán không chỉnh
 • Giả gần đúng phương trình toán tử
Hoạt động khoa học:
 • Hội viên Hội Toán học Việt Nam
 • Phó tổng biên tập tạp chí Vietnam Journal of Mathematics
 • Ủy viên Hội đồng Khoa học ngành Toán học trực thuộc Hội đồng KHTN, Bộ KHCN
 • Ủy viên hội đồng chức danh giáo sư ngành Toán, nhiệm kỳ 2015-2020.
Khen thưởng:
 • Huân chương lao động hạng III, Chủ tịch nước, 2004
 • Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch nước, 2002
 • Nhà giáo nhân dân, Chủ tịch nước, 2006
 • Bằng khen, Thủ tướng Chính phủ, 2001
 • Bằng khen, Bộ GD và ĐT, 1996

Công bố khoa học

 1. Anh PKy, Buong N, Van Hieu D. Parallel methods for regularizing systems of equations involving accretive operators. Applicable Analysis. 2014;93:2136-2157. doi:10.1080/00036811.2013.872777.
 2. Anh PKy, Van Chung C. Parallel Hybrid Methods for a Finite Family of Relatively Nonexpansive Mappings. Numerical Functional Analysis and Optimization. 2014;35:649-664. doi:10.1080/01630563.2013.830127.
 3. Anh PKy, Tuan NMinh, Tuan PDuc. The finite {H}artley new convolutions and solvability of the integral equations with {T}oeplitz plus {H}ankel kernels. J. Math. Anal. Appl. 2013;397:537–549. doi:10.1016/j.jmaa.2012.07.041.
 4. Anh PKy, Dzung VTien. Parallel iteratively regularized {G}auss-{N}ewton method for systems of nonlinear ill-posed equations. Int. J. Comput. Math. 2013;90:2452–2461. doi:10.1080/00207160.2013.782399.
 5. Anh PKy, Lan NThi Thanh, Tuan NMinh. Solutions to systems of partial differential equations with weighted self-reference and heredity. Electron. J. Differential Equations. 2012:No. 117, 14.
 6. Anh PKy, Van Chung C. Parallel regularized {N}ewton method for nonlinear ill-posed equations. Numer. Algorithms. 2011;58:379–398. doi:10.1007/s11075-011-9460-y.
 7. Anh PKy, Dung VTien. Parallel iterative regularization algorithms for large overdetermined linear systems. Int. J. Comput. Methods. 2010;7:525–537. doi:10.1142/S0219876210002313.
 8. Anh PKy, Van Chung C. Parallel iterative regularization methods for solving systems of ill-posed equations. Appl. Math. Comput. 2009;212:542–550. doi:10.1016/j.amc.2009.02.045.