Võ Thị Như Quỳnh

Võ Thị Như Quỳnh, Tiến sĩ
Thư điện tử VNU:
quynhvtn@vnu.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:
Tôpô đại số.
Quá trình đào tạo:
 • Cử nhân: 2001, Toán học, Hệ đào tạo Cử nhân khoa học tài năng, ĐHQG Hà Nội
 • Tiến sĩ: 2010, Toán học, ĐHQG Hà Nội
Các môn giảng dạy:
 • + Đại số tuyến tính
 • + Đại số đại cương
 • + Lý thuyết nhóm và biểu diễn nhóm
 • + Một số vấn đề chọn lọc trong Toán học
 • + Đại số đồng điều
 • + Đối đồng điều của nhóm
Hoạt động khoa học:
 • Hội viên Hội Toán học Việt Nam
 • Phản biện cho tạp chí VJM
Khen thưởng:
 • Giải ba kỳ Quốc gia chọn học sinh giỏi Toán Trung học phổ thông năm 1996
 • Giải nhất sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Khoa Toán - Cơ - Tin học năm 2001
 • Giải khuyến khích sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001