Tạ Công Sơn

Tạ Công Sơn, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Văn phòng:
T3-307
Thư điện tử VNU:
sontc
Điện thoại:
+84389318669
Trang web:
https://scholar.google.com.vn/citations?user=dnDDuUMAAAAJ&hl=en
Lĩnh vực nghiên cứu:
Định lý giới hạn trong xác suất, Các bất đẳng thức trong xác suất, Toán tử ngẫu nhiên, Giải tích ngẫu nhiên
Quá trình đào tạo:
 • Tiến sĩ, 2015, Xác suất thống kê, Đại Học KHTN-ĐHQGHN
 • Thạc sĩ, 2010, Xác suất thống kê, Đại Học KHTN-ĐHQGHN
 • Cử nhân, 2004, Sư phạm toán, ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa
Các môn giảng dạy:
 • Tính toán ngẫu nhiên và ứng dụng
 • Xác xuất 1
 • Xác suất thông kê
 • Thống kê xã hội học
Hoạt động khoa học:
 • Hội viên Hội Toán học Việt Nam
Khen thưởng:
 • Năm 2002, Bộ giáo dục, Hội toán hoc trao tặng Giải nhì Olympic toán sinh viên toàn quốc
 • Năm 2003, Bộ giáo dục, Hội toán hoc trao tặng Giải nhì Olympic toán sinh viên toàn quốc
 • Giải thưởng công trình toán học năm 2013, 2015 của chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học.

Công bố khoa học

 1. Van Dung L, Son TCong. On the rate of convergence in the central limit theorem for arrays of random vectors. Statistics & Probability Letters. 2020;158:108671. doi:https://doi.org/10.1016/j.spl.2019.108671.
 2. Dung NTien, Son TCong. Tail distribution estimates for one-dimensional diffusion processes. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2019;479:2119 - 2138. doi:https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2019.07.044.
 3. Thang DHung, Son TCong. On the convergence of the product of independent random operators. Stochastics. 2016. doi:10.1080/17442508.2016.1172579.
 4. Son TCong, Thang DHung, Thu PV. Weak laws of large numbers for fields of random variables in Banach spaces. Journal of Probability and Statistical Science. 2015;13(2):153-165. Available at: http://www.i-tel.com.tw/jpss/.
 5. Dung LV, Son TCong, Tien ND. L1 bounds for some martingale central limit theorems. Lithuanian Math. J. 2014;54(1):46-60. Available at: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10986-014-9226-z.
 6. Son TCong, Thang DHung. The Brunk-Prokhorov strong law of large numbers for fields of martingale differences taking values in a Banach space. Statist. Probab. Lett. 2013;83(8):1901–1910. doi:10.1016/j.spl.2013.04.023.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
101.03-2019.08 Tháng 9, 2019 Mật độ, xác suất đuôi và các xấp xỉ xác suất sử dụng phương pháp Malliavin-Stein và ứng dụng Đã nghiệm thu
TN-13-01 Tháng 7, 2013 Luật số lớn cho trường các hiệu martingale trong không gian Banach Đã nghiệm thu